Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  dispensar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DISPENSAR v. tr.
|| 1. ant. Administrar, governar. Les persones sàuies deuen dispensar e proveir en l'esdeuenidor, Tirant, c. 477.
|| 2. Distribuir, donar ordenadament; cast. dispensar. Ordenam encara que'ls dits panicers de tot pan de nostra cort real hagen custòdia diligent, aquells segons lur offici en la nostra cort discretament dispensan, Ordin. Palat. 28. Al meu Senyor... que totes les coses dispensa e fa ab molta prudència, Villena Vita Chr., c. 229. Dels mals y dels béns que amor me dispensa, Brama Llaur. 3. Especialment: a) ant. Servir en taula. Bacina de fust ab tres peus per dispensar, doc. a. 1409 (I Congr. Cor. Aragó, 749).
|| 3. Concedir (beneficis, dons, favors, acollida, etc.); cast. dispensar. Los dits senyors de consellers... per aquesta vegada dispensaren e volgueren que al dit Jacme de Bonet sie comptat lo dit salari, Ardits, i, 305 (a. 1435). Si plahia a la Magestat vostra dispensar ab nosaltres e ab tots los que açí som, que poguéssem veure lo vostre excel·lent cors, Villena Vita Chr., c. 201. Oferir-ho en edicions correctíssimes... de manera que la alta crítica francesa puga dispensar-hi bon aculliment, Obrador Arq. lit. 47.
|| 4. Eximir d'una obligació; cast. dispensar. Donchs altre ni ha hon ley no dispensa, Passi cobles 32. Si'ls liga Sent Pere, dispensa-y Sent Pau, Proc. olives 1584. No hi fa res grau | d'afinitat | ni parentat, | cort consultar, | ni dispensar | en grau vedat, Spill 6682. Aquest treball no vos dispensa de dejunar, Lacavalleria Gazoph.
|| 5. Perdonar; absoldre d'una falta comesa; cast. dispensar. Dispensau, amichs, sa doctoria que he cregut que vos havia de fer, Ignor. 20. Dispensi que a pesar nostro mos hàjem torbat un poch, Ignor. 33. Vostè 'm dispensarà, que ja ha una estona que han quedat, Ignor. 55. Com se diu, y dispensi?, Pons Auca 37.
    Fon.:
dispənsá (Barc., Palma); dispensáɾ (Val.).
    Etim.:
pres del llatí dispensare, mat. sign. || || 1, 2, 3.