Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  divertir
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DIVERTIR (i dial. devertir). v. tr.: cast. divertir.
|| 1. Desviar, allunyar una cosa d'allà on està, fent-la anar cap a una altra banda. Lo dit lochtinent hi anà e ab bones maneres trasqué e divertí los dits viscayns de aquell loch, doc. a. 1481 (BSAL, vii, 377). Divertir o desviar los diners públichs, Lacavalleria Gazoph. Especialment: a) Fer anar una humor cap a un altre endret del cos. La matèria fluent evacuant sia divertida, Cauliach Coll., ll. iii, d. 1a, c. 2.—b) ant. Fer anar l'aigua per un altre conducte o endret. Los quals ocularment vevan que per moltes parts se euacua y diuertex dita aygua, doc. a. 1632 (BSAL, viii, 414).—c) Atreure forces de l'enemic a un lloc diferent del de l'operació principal, per dividir-les i fer-les més dèbils.—d) intr. o refl. Dedicar-se, aplicar-se a cosa diferent de la que ocupava abans l'atenció. Aprés que jurat hauran, sens divertir a altres actes los dits consellers per officis... se aparten, doc. a. 1390 (Col. Bof. viii, 320). No us marauelleu si'm só diuertit un poch del sermó, Pereç St. Vicent 21. No esser espedient que la galea se diuertescha en altres negocis sinó en fer e exercir lo negoci de la guarda de la costa, doc. a. 1452 (BSAL, ix, 336). No permeta que lo meu cor se puxa diuertir en algunes coses de què puxe aconseguir algun impediment o damnatge, Psaltiri. Lo dolor se mitiga divertint o desviant-ne lo pensament, Lacavalleria Gazoph.
|| 2. Distreure, entretenir agradablement, donar plaer. Per divertir ta orella, | Euterpe, ella mateixa, punteja l'arpa d'or, Llorente Versos, ii, 9. Vaig volguer tornar a divertir la vista, Vilanova Obres, iv, 72. Ara la gent se deverteix amb altres espectacles un poc més sobrats de bossa, Alcover Cont. 68. Àdhuc en Lluís s'hi divertia, Ruyra Parada 27.
    Fon.:
diβəɾtí (Barc.); diβeɾtíɾ (Val.); divəɾti (Palma).
    Conjug.:
segons el model partir.
    Etim.:
pres del llatí divĕrtĕre, mat. sign.