Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  dolentia
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DOLENTIA f.
|| 1. Qualitat de dolent. a) Malaltia (eiv.); cast. enfermedad, dolencia.b) Manca de bondat, generalment d'orde moral; cast. maldad. Quand pensa que per sa negligència o dolentia haja perduda una batalla, Eximenis, XII del Crestià, c. 229. Per ço que mils sia vista la lur dolentia, Metge Somni iv. Celhs qui no poch ssostenir les ffurors | ... | ans ne morich, per sa gran dolentia, | pot esser dit home de fflach recors, Masdovelles 94. Sutza vida dels clergues, qui en moltes coses de llur dolentia donen ferm senyal, Decam. i, 123. Com esplicau sa dolentia que s'homo du aferrada?, Aurora 226.
|| 2. Acció o dita dolenta; cast. maldad. Ves set vegades | per set errades | set dolenties | set astrosies | que són en tu, Spill 12279. Companyó era en sa habitació ab hòmens falsaris... emperò ell se sabé axí guardar d'ells, que jamés no... peccà en lurs dolenties, Eximenis Terç, c. 126.
    Fon.:
duləntíə (or., men., eiv.); dolentíɛ (Ll.); doləntíə (mall.).
    Etim.:
derivat de dolent, amb el sufix -ia que és usual per a formar substantius abstractes damunt adjectius (com alegria, falsia, etc.).