Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  domèstic
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DOMÈSTIC, -ÈSTICA adj.: cast. doméstico.
|| 1. Pertanyent a la casa. Ajustament domèstich qui és d'una casa ne part de neguna comunitat no és dita cosa pública, Eximenis, XII del Crestià, c. 357. Congregació domèstica és primera congregació ciuil, Eximenis II Reg., c. 45. Exercia negocis femenils e domèstichs, Valter Gris. 7. No és pijor pestilència que enemich domèstich, Genebreda Cons. 124. Amb un atinament per a la organització dels quefers domèstics, Pons Com an., 136. Animals domèstics: animals que es crien a la casa o per al servei de la casa. Prelat domèstic: títol que concedeix el Papa a certs clergues en atenció a llurs mèrits, sense jurisdicció. Nós Don Llorens Des Puig y Cotoner... prelad domèstich y asistent al Solio Pontifici, doc. a. 1766 (Hist. Sóller, ii, 914).
|| 2. m. i f. Persona que està al servei d'una casa o família. Alguns domèstichs nostres, Pere IV, Cròn. 71. Alguns altres servidors meus y domèstichs, Metge Somni ii. Titus..., com un dia no agués donat ni feta gràcia a algun, dix a sos domèstichs que aquell die avia perdut, Scachs 56.
|| 3. De caràcter i costums pacífics i inofensius (contraposat a feroç o salvatge). Sènyer Deus, qui creàs los uns animals salvatges e los altres domèstics, Llull Cont. 36, 15. Bèsties masedes que sien de domèstica natura, Cost. Tort. III, xii, 2. Lo leó era tant domèstich que no feya mal a negú, Tirant, c. 60. Domda cors braus, domèstich fa'l campestre, Auzias March, lxxxvii.
|| 4. Familiar, íntim com de família. Vingueren altres gents qui'ls torbaren de lur domèstich parlament, Tirant, c. 292. Ell entrà en tant gran amistat ab aquest Jacob Xalabin... tant que quant vench que lo juheu viu que foren ben domèstichs, lo juheu si li dix, Jacob Xalabin 2 vo.
    Fon.:
dumέstik (Barc.); domέ̞stik (Val.); domέ̞stiс (Palma).
    Etim.:
pres del llatí domestĭcum, mat. sign.