Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. embotar
veure  2. embotar
veure  3. embotar
veure  4. embotar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. EMBOTAR v. tr.
Posar dins bótes; cast. embotar, envasar. Tot hom qui hage vi enbotat en la dita placa, doc. segle XV (ap. Balari Dicc.). He enviat a Vilanova per embotar doscentas cargas de vi, doc. a. 1768 (ap. Aguiló Dicc.). Per treure el vi del celler, per ajudar-lo a mesurar, ambotar i carregar, Violant Tragí 83.
    Refr.

—«Vi embotant, i aigua rajant, totes les bótes s'ompliran»: ho diuen els pagesos quan no cullen gaire raïms (Llofriu).
    Fon.:
əmbutá (or., men., eiv.); ambotá (occ.); embotáɾ (val.); əmbotá (mall.).
    Etim.:
derivat de bóta.

2. EMBOTAR v. tr.
|| 1. Posar dins un bot o cuiro. Embotar, cusir dintre de un bot: aliquem in culeo insuere, Torra Dicc. (Es refereix a un càstig que s'aplicava antigament als parricides, ficant-los dins un bot amb un gall, una moneia, un ca i un escorçó i tirant-los dins l'aigua).
|| 2. Posar la carn trinxada dins els budells per fer les botifarres (Empordà); cast. embutir.
|| 3. Embotar de fluix: esser excessivament crèdul, empassar-se fàcilment les mentides (Ripollès, Lluçanès).
    Fon.:
əmbutá (or.).
    Etim.:
derivat de bot.

3. EMBOTAR v. tr.
Posar botes; cast. embotar. Mitges de estam fines grises de embotar, val la dotsena vint lliures; mitges de embotar comunes val la dotsena quinse lliures; mitges de estam fines sens embotar, val la dotsena divuyt lliures, Tar. preus 57.
    Etim.:
derivat de bota.

4. EMBOTAR v. tr.
|| 1. Esmussar; fer menys agut o tallant; cast. embotar. Embotar alguna cosa que talla, girar lo tall de alguna cosa, Lacavalleria Gazoph. Embotar o amussar les dents, ibid.
|| 2. Entorpir; dificultar les operacions del cap, del ventre, etc.; cast. embotar. Lo menjar desmasiat embota lo enteniment y lo cos. Lacavalleria Gazoph.
|| 3. refl. Enfadar-se, disgustar-se (Llucmajor, ap. Griera Tr.). «Qui s'embota, no sopa».
    Etim.:
pres del cast. embotar.