Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  empremtar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

EMPREMTAR (emprentar, empremptar). v. tr. ant.
Imprimir, comunicar una imatge a un cos per la pressió; cast. imprimir, grabar. a) En sentit material: Ajen fetes fabrichar o forjar... moltes fuyles de spases... e en aquelles hajen fet empremtar e posar e fabrichar les rodes damunt spressades, doc. a. 1360 (BSAL, iii, 94). Se convenga en les monedes d'aur e d'argent empremtar lo nostre nom, doc. a. 1387 (Botet Mon. iii, 351). Ab lo segell de son offici en cera bermella emprentat, doc. a. 1410 (Archivo, iii, 236). Pren hom lo or que vol hom prouar e ffrega'l hom en la dita pedra negra fins que lo dit or lexa sa color bé empremtada en la dita pedra negra, doc. a. 1417 (BDC, xxiv, 118). Està dins un capça rodona de cuyr empremtat de oripell obrat, Inv. Anfós V, 177. Un missall... ab posts cubertes de cuyr vermell empremptat ab gaffets e lautró, doc. a. 1436 (Miret Templers 570). Adam... la creu abraçaua ab tanta feruor de deuoció que paria que's volgués tot emprentar dins en la dita creu, Villena Vita Chr., c. 202. En la cera molla facilment és empremptada la forma del segell, Egidi Romà, ll. ii, pt. 2a, c. 6. Ab una gran bofeta, ell ha-li empremptat los quatre dits sobre de la galta, Lacavalleria Gazoph.—b) En sentit immaterial: La poquea del preuere no pot destrouir la granea del offici en lo qual és emprentada semblança de la granea que Déus ha en bonea, Llull Felix, pt. viii, c. 60. Que ella no veés la sua passió, la qual ella tench tostemps en la sua ànima empremtada, Pere Pasqual, Obres, i, 76. La sancta Trinitat és significada en la nostra ànima e empremptada, Sermons SVF, i, 232. E la rahó en l'arma és emprentada, Auzias March, c. Preniu la donzella, que és llibre sens lletres d'amor, hon s'empremta lo vostre voler, Viudes donz. 163. Vulles empremptar en lo meu cor la tua preciosa memòria, Psaltiri.
    Etim.:
derivat de empremt.