Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. encantar
veure  2. encantar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ENCANTAR v. tr.
|| 1. Obrar damunt algú o alguna cosa amb virtut de poders ocults, principalment amb paraules màgiques; cast. encantar, hechizar. Cels qui mostren los estruments ab què hom encanta per què hom té de la art de música, Alcoatí 5 vo. Una donzella la qual sta encantada... e no's pot desencantar si donchs no són fets molts dejunis, doc. a. 1404 (arx. mun. d'Igualada). Fugir, fugir | de tals serenes, | ... | falses cantores, | a tots encanten, Spill 8568.
|| 2. Produir elevació o suau arravatament dels sentits o de l'esperit; agradar molt; donar plaer intens; cast. encantar. Dolsas melodias encantan mon esperit, Aguiló Poes. 69. Tant les roses m'encantaren, Salvà Poes. 22. Y darrera l'humil comitiva | de cristians en germanor que encanta, Caymari Poem. Const. 31.
|| 3. refl. Restar immòbil en la contemplació d'una cosa; distreure's d'allò que un fa, per la influència d'altra cosa molt agradosa o emocionant; cast. embelesarse, embebecerse, atontarse. La mare quan la pentina | sempre s'encanta mirant | aquella mata de seda, Collell Flor. 44. La Beatriu y la Tuyas observavan als de bordo... encantant-s'hi y tot, tal com si tractessen de sondejar sa vida, Pons Auca 188.
    Fon.:
əŋkəntá (or., bal.); aŋkantá (occ.); aŋkantáɾ (val.).
    Etim.:
del llatí incantare, mat. sign. || 1.

2. ENCANTAR v. tr.
Vendre a l'encant; cast. subastar. «Amb lletres d'or estau escrita | i sou mala d'esborrar; | amor, si us han d'encantar, | jo hi vui sa darrera dita» (cançó pop. Mall.). No pot vendre ne encantar tro que haia fet viatge, Consolat, c. 49. Per cridar e encantar les imposicions de la dita ciutat, doc. a. 1360 (arx. mun. de Barc.). Perquè en lo encant públich encantant-se les rendes reyals de la dita ciutat... munti lo arrendament del pa, doc. a. 1498 (Arx. Gral. R. Val.). Després de l'ofici l'encanten a qui diu més, Verdaguer Exc. 53.
|| 2. Publicar, dir públicament (Mall.); cast. pregonar. «Heu encantat per la vila, | amor, que no tornareu; | ja tornareu com sabreu | que l'enyorança em castiga» (cançó pop. Mall.).
    Fon.:
əŋkəntá (or., bal.); aŋkantá (occ.).
    Etim.:
derivat de encant, art. 2.