Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  enclotat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ENCLOTAT, -ADA adj.
|| 1. Que forma clot; cast. hondo, hundido. Feu una stopada redona un poch major que lo sobreòs quasi un poch enclotada, e meteu en lo clot de la estopada cera, Dieç Menesc. ii, 87. Visitant los altars... ha trobat lo loch de la ara enclotat y mal igual, doc. a. 1581 (Hist. Sóller, ii, 805).
|| 2. Situat dins un clot; cast. hundido. Vallfonda era un llogaret rònech... enclotat com estava dins d'aquella afrau, Oller Fig. pais. 75. Els ulls enclotats y vius, Picó Engl. 67. Aigua enclotada: aigua reunida dins un clot o lloc baix; cast. agua encharcada. Los créxems vorejan un manso regueró... en l'aygua enclotada, clara com un cel, Vilanova Obres, iv, 211.
    Fon.:
əŋklutát (pir-or., or., men., eiv.); aŋklotát (occ., val.); əŋklotát (mall.).