Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. encontrada
veure  2. encontrada
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ENCONTRADA f.
Acte i efecte d'encontrar; cast. encuentro, choque. Ja s'en és vista més d'una d'encontrada de carros y carrils, Roq. 48.
|| fig. Contrarietat, succés advers (Mall.). «Hem tingut un parell d'encontrades que mos han perjudicat molt».
    Fon.:
əŋkuntɾáðə (or., men.); eŋkontɾá (val.); əŋkontɾáðə (mall.).

2. ENCONTRADA f.
|| 1. ant. Contorn, regió propera; (molt usat en pl.: encontrades); cast. contornos, alrededores. Ell venia de Jherusalem e de ses encontrades, Llull Felix, pt. ii, c. 3. No'l podien atrobar en totes les encontrades de la ciutat, Llull Blanq. 9. Mon senyor Sanct Johan... hac conexença que la gloriosa companya venia vers les seues encontrades, Pere Pasqual, Obres, i, 67. Aquest per ventura, axí com a hom usat en aquesta encontrada, me mostrarà on és de aquest loch la exida, Corbatxo 17.
|| 2. Contrada, regió; cast. región. Si com lo vent, segons les encontrades | on és passat, de ssi calt o fret gita, Auzias March, xcii. Ensenya'ls bé tes ribes i encontrades, Atlàntida x. Conexia aquella encontrada palm a palm, Oller Rur. Urb. 30.
    Fon.:
əŋkuntɾáðə (or.); aŋkontɾáðɛ (occ.); əŋkontɾáðə (mall.).
    Etim.:
de contrada, amb el prefix en-, pres del verb encontrar.