Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. enganyador
veure  2. enganyador
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ENGANYADOR o ENGANADOR, -ORA adj. i subst. m. i f.
Que enganya; cast. engañador, engañoso. Alscunes males persones enganadores de la cosa pública, doc. a. 1375 (arx. mun. de Barc.). Tant com yo puch conèxer aquell enganador Mahomet, axí volria que ho creguessen los seus sequaces, Metge Somni i. Que'm lancen de aquest enganador món, Tirant, c. 277. Altres ronceres | e regateres | revenedores | enganadores | de venedors | e compradors | en pes e preu, Spill 7522. Vós me fareu un gran servey si podeu romprer les mesures de aquest enganyador, Lacavalleria Gazoph. Heu-vos aquí una trampa ben enganyadora, Ruyra Parada 34. Gàbia enganadora: gàbia especial per a caçar aucells, disposada de manera que en haver-hi entrat l'aucell, es tanca automàticament i aquell no en pot sortir (Mallorca). «Si s'estimat s'enamora | d'un altre i no de mi, | en veritat podré dir | que el món és estat per mi | una gàbia enganadora» (cançó pop. Mall.).
    Fon.:
əŋgəɲəðó (or.); aŋgaɲaðó (occ.); aŋgaɲaóɾ (val.); əŋgənəðó (mall., men.).

2. ENGANYADOR m.
Espai resguardat per una mampara de fusta, darrera la qual es refugia el torero o altra persona en veure's perseguit pel bou en la plaça on se fan les curses de braus (Maestr.); cast. burladero.