Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  entrevenir
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

ENTREVENIR v. intr. ant.
|| 1. Intervenir; prendre part; cast. intervenir. Escriptures que entrevenen en los pletz, doc. a. 1309 (BSAL, xxii, 353). Haien de esser et entrevenir personalment a totes les sepultures, doc. a. 1381 (Col. Bof. xl, 280). Y no't recorda la qüestió que diu Petrarca..., en la qual entrevench Julius César, Metge Somni ii. En lo diuinal offici de la dita missa... sien e entreuenguen ab deuotes oracions, doc. a. 1407 (BSAL, viii, 109). Que tanta part hage aquell qui no y haurà entreuengut ne treballat, doc. a. 1482 (BSAL, vii, 179). Jo no hi entrevinc sinó per servir-vos, Ruyra Pinya, ii, 67.
|| 2. Freqüentar, entrar sovint en un lloc; cast. tener entrada, frecuentar. Per la sua gran dolçor e graciositat tots lo amauen molt, no tant solament los grans senyors, mes encara tots los qui en lo Palau entrevenien, Comalada PP 34.
|| 3. Esdevenir-se, succeir; cast. acaecer. Libre en què's contenen tots los grans fets qui són entrevenguts en nostra casa dins lo temps de la nostra vida, Pere IV, Cròn. 24. La pijor cosa que en lo morir entrevé és la pahor de la mort, Metge Somni ii. Hauent aquell de plegar lo oli y mòldrer las olivas ben mòltas de tal manera que no púguia entrevenir perjudici algú al que desfarà las olivas, doc. a. 1768 (arx. de Montblanc).
    Etim.:
del llatí intervenire, mat. sign.