Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. espatllar
veure  2. espatllar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ESPATLLAR m. ant.
|| 1. Peça de l'armadura que cobria les espatlles del guerrer o del cavall de guerra; cast. espaldar, hombrera. Les quals dites cubertes de cavall són huyt peces, ço és dos spallars e una peça dels pits, dos frontals, la gropa, la sobregropa e lo baticul, doc. a. 1466 (Arx. Gral. R. Val.).
|| 2. Os de l'espatlla del cavall. Alguns hòmens hi ha que quant lo cauall és enayguat... els fan un sedeny a la fi del coll a dos dits del espatlar, Dieç Menesc. ii, 41 vo.
    Etim.:
del llatí medieval spatŭlare, mat. sign., derivat de spatŭla ‘espatlla’.

2. ESPATLLAR (dial. espatlar i espalar). v. tr.
|| 1. Malmetre, fer malbé; posar en mal estat; cast. estropear. Tres lits ab colgues tots spatllats, doc. a. 1546 (Alós Inv. 61). Ab los petarts se espatllan y se descomponen moltas màchinas de guerra, Barra Artill. 129. El dia de la Novia no's volgué jitar en ella per no jafar-li les randes ni espalar-li la camisa, Rond. de R. Val. 65. Aneu-se'n a ca'l menescal a compondre l'embocadura que us espatlleu ab aquexes expressions lletges, Vilanova Obres, xi, 172. Espatllar-se un braç: dislocar-se'l, posar-se'l en estat d'inutilitat. Espatllar-se (un malalt): empitjorar, posar-se més malament. «Com te trobes?—Si no m'espatllo, vaig per bé». Espatllar-se (el temps): canviar-se el temps atmosfèric de bo en dolent.
|| 2. refl. Fer-se mal en una caiguda (Ribagorça, Val., Sanet); cast. deslomarse. «A veure si caus de l'escala i t'espales!» (val.).
    Loc.
—a) Amb molta salut el pugui espatllar!: es diu al qui estrena un vestit o calçat nou, expressant-li el desig de llarg temps de poder-lo portar amb salut.—b) El vell Escanya, anava descalç a casa seva per no espatllar les ratjoles: es diu al·ludint a una persona molt avaruda (Manresa).—c) L'aigua espatlla els camins: ho diuen els qui són afectats de beure més vi que aigua (Empordà).
    Refr.
—a) «Val més espatllar sabates que llençols»: es diu per significar que és preferible treballar i trescar molt, encara que sigui per necessitat de guanyar-se la vida, que estar-se a casa seva per malaltia.—b) «Cosa espatllada, cosa adobada» (Manresa).—c) «Home casat, ruc espatllat» (Borén).
    Fon.:
əspəʎʎá (pir-or., or.); aspaʎʎá (Ribagorça, Pallars, Tremp, Ll.); aspaɫɫá (Gandesa, Tortosa); aspaɫáɾ (Val., Altea, Sanet, Cocentaina); aspaɫɫáɾ (Pego, Alcoi).
    Sinòn.:
espanyar, espellar, fer malbé, malmetre, tudar.
    Etim.:
probablement derivat de espatlla o espatla: no es veu clara l'evolució del significat, encara que podria explicar-se per ‘rompre o dislocar l'espatlla’ com a accepció originària. Així ho sembla corroborar el fet d'existir una malaltia anomenada vulgarment espatlladura que s'atribueix a una desviació de l'espinada i es cura procurant que els braços del malalt quedin ben iguals de llargs. (V. espatllat).