Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  examen
veure  1. examén
veure  2. examén
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

EXAMEN m.
Acte d'examinar; cast. examen. Examen de consciència: acte de fer memòria de les faltes que hem comès. Lliure examen: acte de sotmetre les veritats de la fe al control de la raó «Jo perdré sa paciència, | garrida, i vos robaré, | i llavonses ja faré | examen de consciència» (cançó pop. Mall.). Després d'un madurat examen, va resoldre expatriar al pobre rector, Massó Croq. 130. Especialment: a) Prova d'aptitud a què es sotmet un candidat per a declarar si pot entrar a una escola, obtenir un càrrec, aprovar una assignatura, etc. Aquell aytal qui magistrar se volrà en lo dit offici,... es sotsmet primerament a examen, lo qual examen se haie a fer devant los dits clavaris, doc. a. 1419 (Col. Bof. xli, 308). Respostes que's deuen fer en lo examen, Dieç Menesc. ii, 103. S'en du carabassa a cada examen, Roq. 8. En venir ets exàmens donan ses bones notes an a qui volen, Ignor. 47.
    Fon.:
əgzámən (Barc.); eksámen (Val.); əʣámen (Palma).
    Etim.:
pres del llatí exāmen, mat. sign.

1. EXAMÉN adv. ant. (provençalisme)
Igualment. Caputxos baxs e capes examen, Febrer Inf. xxiii, 61.
    Etim.:
del prov. eissamen, mat. sign. (<llatí ipsamente, ‘de la mateixa manera’).

2. EXAMÉN ant.
Nom propi d'home. (V. Exemén).