Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  explicar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

EXPLICAR v. tr.: cast. explicar.
|| 1. ant. Desplegar, ampliar. Lo dit casal... ab l'aygua d'aquella... donam a uós ab rechs e auer tenir possehir e explicar, sots aytall condició, doc. a. 1242 (Codi Lagostera 37).
|| 2. Declarar, exposar amb extensió i claretat (una doctrina, un fet, un text, etc.). Part setena e darrera hon explica la honor qui's coué esser feyta a cauayler, Lull Cavall. 32. Y explicaren per la dita missatgeria ço que'ls era comanat, Pere IV, Cròn. 281. Pregué'l instantment que'm volgués acabar ço que m'havia començat explicar dessús, Metge Somni iii. L'emperador manà que splicàs sa embaxada, Tirant, c. 379. Y del sol y de l'astre que més lluny giravolta | la dansa misteriosa y harmònica explicà, Atlàntida i. Especialment: a) Ensenyar en la càtedra. El rector esplicará un punt de la summa de Bacó, doc. a. 1704 (Hist. Sóller, ii, 886). Explicant ses llissons en mallorquí, Roq. 54.
|| 3. Contar, donar a conèixer un fet. Me va explicar a borbolls les angúnies que havia sofert, Ruyra Parada 25 Què m'expliques?: es diu a un que ve a contar-nos coses importunament. Què m'esplicaran a mi?, Vilanova Obres, iv, 12.
|| 4. Fer comprensible; donar raó d'una cosa. Heu-vos aquí explicades les causes del meu llarg retraïment, Ruyra Parada 7. «Això explica la seva actitud». a) refl. Comprendre la raó, la causa d'una cosa. Sense que pugam esplicarnos es vertadé motiu, Ignor. 76. Al recordar aquell trist episodi, ens expliquem ben bé la prevenció amb què'ns reberen, Massó Croq. 189.
|| 5. refl. Declarar algú el seu pensament. Explicar-se com un llibre, o com un canari: parlar molt bé, amb molt d'encert. Explicar-se com un galldindi: parlar desencertadament. Va explicar-se de la següent manera, Ruyra Parada 41. Però, què ha estat? Expliqui's, Vilanova Obres, xi, 175. No sé com explicar-me, ibid. iv, 121. Esplique't una micoia més, Alcover Cont 14.
|| 6. refl. Donar explicacions, aclariments sobre fets o paraules que necessiten justificar-se.
    Fon.:
əspliká (pir-or., or., bal.); espliká (occ., Maestr.); esplikáɾ (val.); əspliсá (Palma, Manacor, Pollença).
    Etim.:
pres del llatí explĭcare, ‘desplegar’, ‘declarar extensament’.