Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  exposar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

EXPOSAR (ant. esposar). v. tr.: cast. exponer.
|| 1. Posar en un lloc alguna cosa per exhibir-la. Exposar la sua mercaderia, fer parada de sa mercaderia, Lacavalleria Gazoph. Hey posaran un kiosco ahont esposaran es seus texits, Ignor. 9. Aquell quadret que vas exposar la setmana passada, Oller Fig. pais. 210. Exposar el Santíssim: exhibir l'hòstia dins la custòdia i posar-la a l'adoració dels feels. Una custòdia... per exposar el Santíssim patent, doc. a. 1692 (Hist. Sóller, ii, 874).a) absol. Exposar: beneir el temps exhibint la vera-creu (Balaguer).
|| 2. Manifestar; posar clarament a la vista o a la consideració d'algú. Nostre Senyor dix aquesta paraula per semblant et el esposa per si elex, Hom. Org. 2 vo. A la vostra gran senyoria humilment exposen los prohòmens, doc. a. 1394 (Col. Bof. xli). Perque exposi ses seues pròpies opinions, Roq. 36. Exposar-se de confessor: pujar a exàmens per a poder confessar. Procuren abilitarse y expossarse de confessors, doc. a. 1754 (Hist. Sóller, ii, 923).
|| 3. Posar una cosa en situació de rebre l'acció d'una altra; fer que una cosa sigui accessible a un atac, perill, etc. Lo gran perill al qual per sa honor desliberadament exposà la sua persona, Metge Somni iv. Exposarse a la risa de tothom, Lacavalleria Gazoph. Qualsevol que vaja p'es carrés de Palma està exposat a que una teula li xap es cap, Ignor. 41. S'exposava a caure a mans del caçador, Massó Croq. 49. Especialment: a) absol. Posar en perill. Jo exposí les columnes de mon regne, | la vida preciosa dels més braus, Alcover Poem. Bíbl. 63. «Si fas això, t'exposes molt».
|| 4. Abandonar un infant en un lloc on pugui esser recollit. Exposar a un infant o a una criatura, Lacavalleria Gazoph.
    Fon.:
əspuzá (or., men., eiv.); espozá (occ., Maestr.); espozáɾ (Cast., Al.); esposáɾ (Val.); əspozá (mall.).
    Sinòn.
ant.: expondre.
    Etim.:
del llatí exponĕre, mat. sign., convertit vulgarment en *ex-pausare per la substitució de verbs que es troba en pausare per ponere.