Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  fabricar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

FABRICAR v. tr.: cast. fabricar.
|| 1. Fer una cosa amb primeres matèries que hom treballa. En axí com lo ferrer a qui fa desirar fabricar per intenció que viua, Llull Gentil 378. En nom de Déu qui de no res fabricà y féu los cels y terra, Viudes donz. 863. Veren que d'una costella seua fabricà el Creador la Dona, Penya Mos. iii, 82.
|| 2. Edificar, construir un edifici o altra obra per juxtaposició de parts. La ànima... forada les muntanyes, fabrica ports a utilitat dels navegants, Metge Somni i. Mossèn Johan Zarriera... ha fabricada una nau, doc. a. 1495 (Capmany Mem. ii, 305).
|| 3. fig. Imaginar, pensar; elaborar en el pensament. «Jo fabric que vendrà dins una horeta»: jo penso que vindrà... (Manacor). Lo dit tresllat de la supplicació no'l fa ell fabricat de son cap..., ell l'a treyt y haüt de la audiència, doc. a. 1398 (arx. de Montblanc). Tingué tot lo temps de son viure la sua virginitat guardada, que neguna astúcia fabricada no la y pogué fer perdre, Pereç St. Vicent, 14. Llur cap humit | ... | corrent fabrica | troba e implica | contradictoris | llurs repertoris, Spill 644. La paraula mia, que continuament pense e fabrique en la reparació vostra, Villena Vita Chr., c. 12. Car molts hòmens són qui d'amor fabriquen, Proc. olives 1421. Només heu fabrich demunt lo que se xerra, Ignor. 5.
    Fon.:
fəβɾiká (pir-or., or., bal.); faβɾiká (occ., Maestr.); faβɾikáɾ (val.); fəβɾiсá (Palma, Manacor, Pollença).
    Etim.:
pres del llatí fabrĭcare, mat. sign.