Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  fatifat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

FATIFAT f.
La primera sura o capítol de l'Alcorà, a la qual els musulmans atribueixen grans virtuts màgiques. El nom d'aquesta sura apareix en una fórmula d'encantament que s'empra sovint dins les rondalles mallorquines, i que diu això: «Per la fatifat que la' mia mare m'ha comanat, i un punt més, que lo que ara diré sia ver i veritat: que es faci... (tal cosa o tal altra)» Així, per la fatifat, usat com a femení, és com ha sentit emprar aquesta fórmula màgica a recitadors de rondalles l'arabista mallorquí Jaume Busquets (cf. «La Nostra Terra», any 1929, pàg. 533). En les rondalles recollides per Mn. Alcover es troba modificada la fórmula així: «Per fat i fat que la mia mare m'ha comanat...», etc.(cf. Alcover Rond. i, 27, 115); i també així: «Del bon fat i del mal fat, que la mia mare...» (Alcover Rond. iii, 67). Aquestes variants són degudes segurament a la influència del mot fat (<llatí fatum) Busquets explica molt bé el sentit de la fórmula a base de la fatifat: «Per la Fatifat (això és, per la virtut de la primera sura de l'Alcorà anomenada Al-Fâtihat) que la mia mare m'ha comanat (que la meva mare m'ha encomanat o ensenyat secretament, com es fa amb certes oracions de preteses virtuts curatives), i un punt més (que jo he après pel meu compte), que lo que ara diré sia ver i veritat...»