Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  fortificar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

FORTIFICAR v. tr.
Enfortir; fer més fort; cast. fortificar. Oh gloriós senyor, qui vivificats e fortificats los catòlics, Llull Cont. 38, 25. Com lo dit rey don Henrich fou fortificat en son regne, Pere IV, Cròn. 385. Especialment: a) Fer forta una ciutat, una posició, etc., amb obres de defensa. Fon molt ben fortificada la ciutat e lo castell, Tirant, c. 84. Faé bé fortificar los murs ab pals e terra e fexos de lenya, Boades Feyts, 357.—b) refl. Fer-se fort en un lloc per defensar-se.
    Fon.:
fuɾtifiká (Barc.); foɾtifikáɾ (Val.); foɾtifiсá (Palma).
    Etim.:
pres del llatí fortifĭcare, mat. sign.