Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  govern
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

GOVERN m.
|| 1. ant. Timó, aparell per a dirigir una embarcació; cast. timón, gobernalle. Laut de barcha qui no port gouern, Leuda Coll. 1249. Item un govern de la barcha, doc. a. 1331 (Capmany Mem. ii, 412). Naus, caraveles | sens rems e veles, | carta, govern, Spill 8548.
|| 2. Acte i efecte de governar; cast. gobierno. a) Acte de dirigir una embarcació, un vehicle. Guia del carro seu tramès aquell sots govern de Triptolom, Alegre Transf. 47. El gobern obtindria d'un buch de bona marca, Llorente Versos, ii, 79. «Estar sense govern» un vaixell: no obeir al timó, no tenir capacitat per a navegar així com cal. Vós, senyora Princesa, que del món sou la tramuntana on tots los mariners prenen gouern, Tirant, c. 276.—b) Acte i efecte de dirigir i administrar la vida, el funcionament, especialment d'una col·lectivitat. No'm desempareu... quan e jo més menester vostra ajuda e vostre govern que abans, Llull Blanq. 4, 2. Havem perdut nostre rey... e som romasos sens hereu e sens govern, per què la terra sta en gran perill, Desclot Cròn., c. 2. La primera llei fou dita | pel govern del rusc humà, Alcover Poem. Bíbl. 16. Escatint el que més convenia al bon govern de les terres i de la casa, Pous Nosa 13. No tenir govern: no saber administrar, no tenir capacitat per al maneig d'una empresa, d'uns interessos, etc. «Aquesta casa ha vingut a la ruïna perquè la mestressa no tenia govern».—c) Norma de conducta, de manera d'obrar. Ab moltes gales | feya fer sales | e bells convits, | ab tal govern | lo temps d'hivern | axí'l passava, Spill 1495. O pare nostre, o gouern nostre, Eximplis, ii, 319.
|| 3. Forma política segons la qual és governat un Estat. «Govern monàrquic»; «govern republicà»; «govern absolut»; etc.
|| 4. Conjunt dels qui porten la direcció política d'un Estat; cast. gobierno. «Ha caigut el Govern». D'aquell revifament del país degut al sobtat canvi de govern, Pons Com an. 69.
|| 5. Càrrec o dignitat de governador, de governant; temps que dura el càrrec; lloc on s'estén la seva jurisdicció; cast. gobierno.
|| 6. Edifici on resideix el governador o on funcionen les oficines d'aquest càrrec; cast. gobierno. «Hem d'anar a les dotze al Govern Civil».
|| 7. Allò que abriga o que dóna força i defensa contra el fred, contra la inòpia, la fam, etc. (val., mall., men.); cast. alimento, abrigo. «Aquesta capa tan gruixada dóna molt de govern».
    Loc.

Mirar contra el Govern: esser guerx, mirar a la torta.
    Fon.:
guβέɾn (pir-or., or.); goβέɾn (occ., Val.); góvέ̞ɾn (Cast., Al., mall.); guvέɾn (Sóller, men., eiv.).
    Etim.:
del llatí gubĕrnu, mat. sign. 1 i 2.