Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  hortalissa
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

HORTALISSA f.
Verdures i altres plantes comestibles que es conren en el horts; cast. hortaliza. A totz los ortolàs e als altres qui tenen ortalissa, doc. a. 1311 (RLR, xi, 174). La ortalissa de la orta de la ciutat, doc. a. 1386 (BSAL, ix, 15). Comprar fruytes, formatge, ortalices, Ordin. Palat. 45. Fèrtil e abundosa de bons pans, vins..., ortaliça, de fruytes, doc. a. 1422 (arx. mun. d'Igualada). Camps conresats d'ortalissa arrenglerada, Massó Croq. 110.
    Var.
(ant. i dial. mall.): hortolissa (D'olives o d'ortolissa, doc. a. 1310, Arx. mun. Barc. Ni presumesca rentar... ortolisses algunes en dita séquia, doc. a. 1402, BSAL. viii, 78. No gos emblar cols ne altra ortoliça, Ordin. Valls, 1390).
    Fon.:
uɾtəlísə (or., men., eiv.); oɾtalísɛ, oɾtalísa (occ., val.); oɾtolísə (mall.).
    Var. form.:
hortalícia.
    Etim.:
derivat del llatí hŏrtus, ‘hort’, amb els sufixos -āle -īcea.