Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  informar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

INFORMAR v. tr.: cast. informar.
|| 1. Dotar de forma (una cosa); esser el principi formatiu; inspirar. Philosophia los hauia denejats de vicis, e la sauiesa informats de virtuts, Genebreda Cons. 18.
|| 2. Instruir, donar notícia; fer venir en coneixement d'una cosa. Ne instruiré ne informaré les parts sinó de veritat a dir, Consolat, c. 43. N'Arnau Ça Morera los informaria de nostre dret, Pere IV, Cròn. 143. E axí de tot plenerament informades tornen-se a lurs cases, Metge Somni iii. Sa senyoria informà los dits pastors en la vera crehença, Villena Vita Chr., c. 67. a) refl. Adquirir notícia; venir en coneixement d'una cosa. Som-nos informats del us antich, doc. a. 1390 (Col. Bof. viii, 316). Que los dits clavaris se informen de la sufficiència e vida d'aquells, doc. a. 1418 (Col. Bof. xli, 306).
    Fon.:
iɱfuɾmá (or., men., eiv.); iɱfoɾmá (occ., mall.); iɱfoɾmáɾ (val.); aɱfulmá (alg.).
    Etim.:
pres del llatí infōrmare, mat. sign.