Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  interessat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

INTERESSAT, -ADA adj. i subst. m. i f.
|| 1. Que té interès, que participa atentament d'un assumpte; que hi pren part principal; cast. interesado. Senyor, dix Cayfàs, molt restam interessats e dolents de aquest hom que axí ha torbats aquests, Gamaliel (ap. Ribelles Biblgr. 453). Que no's deguen elegir per clauaris sino persones interessades en la dita consignatió, doc. a. 1527 (BSAL, vii, 432). Sense consultar-ho als interessats, Pons Com an. 138.
|| 2. Que es deixa portar massa de l'interès del guany; molt afectat de guanyar o guardar els diners; cast. tacaño. «Diuen que un viudo treu més | perque té casa parada; | mu mare, jo el vull fadrí; | jo no som interessada» (cançó pop. Mall.).
    Fon.:
intəɾəsát (or., bal.); inteɾesát (occ., val.). En la pronúncia vulgar es diu enteressat.
    Intens.:
interessadet, -eta; interessadot, -ota; interessadissim, -íssima.
    Loc.

No esser interessats... a ca d'altri: obrar amb esplendidesa i sense mirar les despeses quan es manegen diners d'altri (Mall.).