Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  manifest
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

MANIFEST
|| 1. adj. (f. -ESTA) Mostrat clarament; cast. manifiesto. La fe que hom ha no és tan nobla ni tan vertuosa per les coses manifestes com és per les coses secretes e absents, Llull Cont. 56, 25. A tan manifestes falssies la resposta alguna autoritat los daria, Corella Obres 10. De manifest (i ant. a manifest): mostrat clarament. Tolent-los les armadures que a manifest portaven, Scip. e An. 32. Entretant que'l tingan de manifest, doc. a. 1421 (Hist. Sóller, i, 387). Fins a posar de manifest sas abscondidas bellesas, Pons Auca 73.
|| 2. m. a) ant. Escrit en què es manifestava l'existència, venda o compra d'alguna cosa; cast. declaración. No volia fer sagrament de manifestar sos béns en poder dels prohòmens que a reebre lo manifest són deputats, doc. a. 1320 (BSAL, xxiv, 63). Lo qual és elegit en hauer los manifests dels draps, doc. a. 1446 (arx. mun. de Barc.).—b) Escrit en què es manifesta públicament una cosa, dirigint-se a l'opinió, especialment per a explicar un programa o uns fets que interessen a la comunitat; cast. manifiesto.c) Relació d'una cosa succeïda, de certa extensió o complicació (Mall.). «Ja et contaré tot es manifest». No li agrada gens el manifest, Pons Llar 84.
    Fon.:
mənifést (or., bal.); manifést (occ., val.).
    Etim.:
pres del llatí manifĕstum, mat. sign. || 1.