Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  pabordia
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PABORDIA (ant. també pabordria). f.
|| 1. Càrrec o dignitat de paborde; cast. prepositura, pabordia. Que li plàcia provehir al amat nostre en Francesch de Sentmenat canonge e pebordre d'Elna..., de la canongia e pebordria vagants en la sgleya de Leyda, doc. a. 1403 (Anuari IEC, v, 522). En lo meu dit alberch, lo qual posseesch en alou de la pabordia de Tarragona, doc. a. 1475 (BSAL, vii, 203).
|| 2. pl. Drets o emoluments corresponents a l'ofici de paborde. Hi pren la casa de Sent Johan del Espital de Bergua per cinch pebordries que hi assignà A. Roger, M sòlidos, doc. a. 1315 (Col. Bof. xxxix, 65).
|| 3. Casa on residia un paborde, o propietat rústica pertanyent a un paborde. Anà a la pabordria y sfondrà un terrat, Entrev. Eyv. 9. Desaparegut el càrrec de paborde, es conserva el mot Pabordia en la toponímia: La Pabordia és una casa situada a la vora de l'església de Sant Julià d'Aja (Cerdanya) i que era habitada pel paborde d'Aja. Carrer de la Pabordia és el nom d'un carrer de Castellterçol; Sa Pabordia és el nom de dues masies del terme de Ciutadella (Men.), i d'un arc que travessa un carrer on habitava el paborde de l'església principal de Ciutadella.
    Fon.:
pəβuɾðíə (or.); puvuɾðíə (men.).