Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. polsera
veure  2. polsera
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. POLSERA f.
|| 1. Cèrcol d'or, d'argent o d'altre metall, que es porta al voltant del braó com a ornament; cast. pulsera, brazalete. En la una part fan estar la serventa, e en l'altra la cabellera, e les polseres, l'alcofoll e les pintures, Metge Somi iii. Jo só qui compre | ... | bonys e polseres, | spill, orelleres, Spill 2159.
|| 2. Pèls que creixen damunt els polsos, entre l'orella i l'ull (Empordà, Plana de Vic, Ribagorça, Pallars, Conca de Tremp, Urgell, País Valencià, Mall., Eiv.); cast. aladar. Lo gran abús que hi ha en matèria dels cabells llarchs, polseras y ragañols, doc. a. 1514 (BSAL, iv, 314). Polsera de cabells penjants: Fluentis comae undans concinnus, Lacavalleria Gazoph. Los vells, lluhint blanca polsera, Llorente Versos 38.
    Loc.

Estar alt de polsera: estar irritat, sentir-se ferit en l'amor propi (val.). Encara que li anaren fent tres tres, nunca dia esta boca és meua ni es posava alt de polsera, Rond. de R. Val. 20.
    Fon.:
puɫséɾə (or., eiv.); poɫséɾa (Maestrat, Cast., Val., Al.); poɫséɾɛ (Sort, Tremp, Urgell); poɫzéɾa (Senet); poɫséɾə (mall.).
    Etim.:
derivat de pols, art. 1.

2. POLSERA f.
|| 1. Capsa o recipient destinat a tenir-hi la sorra per a eixugar l'escrit; cast. salvadera. Un tinter y polsera de llautó, doc. a. 1620 (Aguiló Dicc.). Un mirall guarnit de plata ab polsera y tinter de plata, doc. a. 1698 (Rev. Cat. vi, 380).
|| 2. Capseta per a tenir-hi el rapè; cast. tabaquera, caja de polvo.
|| 3. Ventalles o vores inclinades, generalment amb pintures, que serveixen per a defensar contra la pols un retaule; cast. guardapolvo. Per les polseres de guarda pols de fust que ha fetes a obs dels dits retaules, doc. a. 1367 (Rubió Docs. cult. ii, 154). Acabar aquella a tots obs, ab sos pilarets, polceres y tot lo que serà necessari, doc. a. 1460 (BSAL, xi, 30). En les polseres sia tengut lo dit mestre Paulo de pintar les imatges dels sants, doc. a. 1501 (Archivo, vi, 387).
|| 4. Muntant o costat del portal de pedra picada (Cerdanya); cast. jamba.
|| 5. Eixida del jaç de joncs que cobreix la barraca valenciana, per fora de la façana (Albufera de Val.).
|| 6. a) Cortina o tela penjada als costats d'un carro per defensar la càrrega contra la pluja o la pols (or., occ.).—b) Paquet o càrrega penjada a la part exterior de la barana del carro, sia per excés de càrrega, sia per equilibrar aquesta i evitar que el carro colli o culi (Barc.).
    Fon.:
puɫséɾə (or.); poɫséɾa (occ., val.).
    Etim.:
derivat de pols, art. 2.