Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. popular
veure  2. popular
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. POPULAR adj.: cast. popular.
|| 1. Pertanyent o relatiu al poble. Han desitjat regnes, possessions, riqueses, favor popular, Metge Somni iii. Víctima innocent de l'alegria popular, Galmés Flor 85. Que aquest establiment sia administrat per una corporació popular, Ignor. 9.
|| 2. Propi de la plebs, de la part baixa de la col·lectivitat. Gent popular: gent baixa, la massa, la que no forma part de la minoria dirigent. Nos plach que la mesquina de gent popular vengués a la ciutat, Pere IV, Cròn. 336. Anaren el palau del Emperador, e tota la popular gent qui'ls seguia, Tirant, c. 433. a) ant. substantivat m., Gent baixa, del poble baix. L'enveja del popular | y dels grans defora vaja, Turmeda Cobles Diuis. 24. Açò no entén lo popular, Ausiàs March, cxxvii. Com en publich | oys preycar | al popular | lo ver Messies, Spill 14648.—b) ant. substantivat m., Home del poble, de la massa no dirigent. Axí com los cavallers glorifiquen lo rey, axí han esser molts populars... Guarden, donchs, los cauallers los populars, e defensen aquells per ço que dels populars puxen aver los cavaller ço que han mester, Scachs 42. Si nostre cas | pels populàs | sera sentida, Spill 3664.
|| 3. Que té qualitats adequades per al poble; molt conegut i estimat de la gent. En Ramon de Montbrió... era per natural eminentment popular, Vayreda Sanch nova 12. En tant eixien de la metàl·lica trompa les potents notes del popular contaor, Pons Com an. 57. Però jo, tossut, m'he imposat a la fi, i sóc popular, Espriu Lab. 120.
    Fon.:
pupuláɾ (Barc.); populáɾ (Val.); populá (Palma).
    Intens.
superl.: popularíssim, -íssima.
    Etim.:
pres del llatí popŭlāre, mat. sign. 1.

2. POPULAR v. tr. ant.
Poblar. Prohibint vestir draps sinó de Barcelona pera més popular-la ab la draperia, Rúbr. Bruniquer, v, 190.
    Etim.:
pres del llatí popŭlāre, mat. sign.