Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  poquesa
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

POQUESA (i dial. poquea). f.
Condició de poc; cast. poquedad, pequeñez. a) Escassesa, poca quantitat, poc nombre. Per la gran poquea de les gents que nós hauíem, Jaume I, Cròn. 104. La dèbil veu prové de la poquesa del dit ayre, Albert G., Ques. 26 vo. Viure en contentament de la poquesa, Carner Lluna 153.—b) Manca d'intensitat o de força; escassesa espiritual o moral. Loar me cové vostres obres segons ma poquea e segons que jo pusc atènyer, Llull Sta. Mar. 27. Los delits de aquest món perdrien granea e serien en poquesa, Llull Felix, pt. viii, c. 24. Cal un petit espai a la meva poquesa, Torres Poes 55.—c) ant. Petitesa; qualitat de petit. Moltes vegades se esdevé que per la poquea dels lochs no poden caber tantes gents, doc. a. 1330 (Anuari IEC, ii, 316). Açò pots veure en la poquesa de la terra, Genebreda Cons. 96. La granesa e poquesa dels dies e de les nits, Metge Somni iv.d) ant. Infantesa, edat infantil. Qui t'ha mostrada tal oració?—Dix lo sanct ladre:—Sapiats, Madona, que de poquesa ençà la sé, Pere Pasqual Obres, i, 51. Amaven-se axí abdosos de coral amor... car tots temps se eren nodrits ensemps, de poquesa ençà, Jacob Xalabín 5.
    Fon.:
pukέzə (or.); pokə́zə (mall.); pokéa (val.).