Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  pròxim
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PRÒXIM, PRÒXIMA
|| 1. adj. Que està prop, i sobretot el que està més prop; cast. próximo. a) En l'espai o lloc. Se cremà tot, junt ab cinch retaules dels altars més pròxims a dit altar major, doc. a. 1732 (Segura HSC 292). A la pròxima estació pujà una vella, Galmés Flor 110.—b) En el temps. Carnestoltas que finiran a 28 de febrer pròxim vinent, doc. a. 1622 (Hist. Sóller, i, 400). Lo any aprés vinent comptador de la tunc pròxima festa, doc. a. 1599 (Col. Bof. xli, 380). La ilusió de la pròxima cassada m'omplia d'alegria, Rosselló Many. 57.—c) En orde lògic. Parent pròxim: parent molt acostat. Les pròximes parentes, les que rodejen el cadàver, dels suspirs passen als crits, Martínez Folkl. i, 70.
|| 2. m. Proïsme, persona humana en relació a qualsevol altra de semblant; cast. prójimo. No fasseu a vostre pròxim lo que no voldríeu ser-vos fet, Lacavalleria Gazoph. De l'aparenta sort del pròxim, equívoca moltes vegades, Pons Auca 315. Són molts es qui van derrera estafar el pròxim, Roq. 32.
    Fon.:
pɾɔ́ksim (Barc.); pɾɔ̞́ksim (Val.); pɾɔ̞́ʦim (Palma).
    Var. form. i sinòn.:
proxme (ant.), proïsme, pruime, pruxme.
    Etim.:
pres del llatí prŏxĭmu, mat. sign.