Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. preferir
veure  2. preferir
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. PREFERIR v. tr.
Posar damunt un altre o altres en el grau d'estimació, de favor; estimar-se més; cast. preferir. Qui per menys e mils regir ho preferrà, doc. a. 1393 (Col. Bof. xli, 26). Lo déu Pan sonant la sua xaramella presumia de tant que'l seu sonar preferí al de Apollo, Alegre Transf. 143. Alguns preferiren de acompanyar-lo, Tomic Hist. 155. Los ciutadans romans han sempre preferit la mort a la esclavitut, Lacavalleria Gazoph. Noltros preferiríem que se suspengués, Roq. 4. «Son pare va preferir molt es fill major en es testament»: li va donar avantatge o millor part que als altres fills (Mall., Men.).
    Fon.:
pɾəfəɾí (or., bal.); pɾefeɾí (occ.); pɾefeɾíɾ (val.).
    Conjug.:
segons el model partir.
    Etim.:
pres del llatí praeferre, mat. sign.

2. PREFERIR v. tr. (ant. i vulg.)
Oferir. Vint galees axí com prefert fo al senyor Rey, doc. a. 1341 (arx. mun. d'Igualada). Que preferiren valença contra tots los hòmens, Muntaner Cròn., c. 254. Sabut havem encara que'l comte de Savoya ha preferts al Papa mil hòmens d'armes, doc. a. 1405 (Anuari IEC, v, 572). El ballador que se m'havia prefert, s'és fet fonedís, Vayreda Puny. 72. El vigilant se preferí a portar a coll al pobre Quimet, Martí Genís (Catalana, vi, 30).
    Etim.:
del llatí proferre, mat. sign., amb canvi de prefix.