Diccionari CatalÓ-ValenciÓ-BalearB
Cerca inici
endarrereá endavantcerca
Introducciˇ al Diccionariá Bibliografiaá Explicaciˇ de les Abreviaturesá
veureá prop˛sit
DIEC2á DDLCá CTILCá BDLEXá Sin˛nimsá CITá TERMCAT

PROPĎSIT m.: cast. propˇsito.
|| 1. QŘestiˇ proposada; assumpte a considerar. Si foll est, bon prop˛sit he, Metge Somni iii. Ell diguÚ moltes coses sobre de aqueix prop˛sit, Lacavalleria Gazoph. A prop˛sit: adequat a l'assumpte, al cas de quŔ es tracta. No se ha pogut dir res que fos mÚs a prop˛sit, Lacavalleria Gazoph. Applicant los remeys que li aparexeran mÚs a prop˛sit, Ordin. Univ. 1629, 24. Parlar a prop˛sit: parlar ajustadament a l'assumpte. No parlau a prop˛sit: nihil dicis, quod ad rem pertineat, Torra Dicc. A prop˛sit de: en ocasiˇ de, respecte a (tal o tal cosa). A prop˛sit del que vˇs dieu, jo me recordo, Lacavalleria Gazoph. Fora de prop˛sit: sense adequaciˇ o concordanša amb l'assumpte. No fer o No venir al prop˛sit: esser fora de prop˛sit, no ajustar-se a la matŔria o assumpte que es tracta. No fa al prop˛sit o al cas: Nihil ad rem, Torra Dicc. Lexarem a parlar dels altres nostres honcles e ties, per tal com no vendria a nostre prop˛sit, Pere IV, Cr˛n. 28. Ell ha allegat moltes coses que no feyan gens al prop˛sit, Lacavalleria Gazoph. De prop˛sit: expressament, ajustadament a l'assumpte. Yo no'm cur de scriure axÝ longament aquests fets..., trametent-ne els legidors a Titus LÝvius e a PolÝbius e als altres qui'n scrigueren de prop˛sit, Boades Feyts 15.
|| 2. Acciˇ i efecte de proposar-se, de formar la intenciˇ d'una cosa. Ell hac prop˛sit que no faÚs justÝcia Llull Felix, pt. ii, c. 4. Com lo dit comte aguÚs... em volentat et em prop˛sit d'anar en lo regne de Letena, doc. a. 1329 (Anuari IEC, ii, 312). Pensant que son prop˛sit havia bon comensament, Muntaner Cr˛n., c. 41. Digues a la Reyna que persever en lo bon prop˛sit, Metge Somni ii. Per˛ ell no lexÓ son prop˛sit, Valter Gris. 8 vo. Volen executar lur prop˛sit, doc. a. 1445 (BSAL, viii, 340). No tinguen prop˛sit o pensa de matar, doc. a. 1599 (Col. Bof. viii, 528). He trencat el meu prop˛sit, Ruyra Parada 6. Prop˛sits d'alforja: prop˛sits vans, ineficašos. Tots es seus prop˛sits eran d'auforja, Aguilˇ Rond. de R. 14.
ááááLoc.

A propˇsit, carabassa: es diu ir˛nicament alĚludint a alg˙ que parla fora de prop˛sit, sortint de la qŘestiˇ.
ááááRefr.

—źDe bons prop˛sits, l'infern Ús ple╗: significa que la bona voluntat no Ús suficient si no Ús eficaš, si no es compleix all˛ que es proposa de fer.
ááááVar. form.
(ant. i dial.): prep˛sit (Lo sant prep˛sit que sa volentat tan fermament desirava, Llull Blanq. 7, 4; Aquell tornÓ bo, e tu restarÓs en ton mal prep˛sit, Tirant, c. 338).
ááááEtim.:
del llatÝ proposĭtum, mat. sign.