Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  qualitat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

QUALITAT f.
|| 1. Allò que, existint en una cosa, fa que aquesta sigui tal com és; cadascun dels atributs o propietats que distingeixen les coses; cast. cualidad. Quatre sauis metjes que sàpien decernir e conèxer les qualitatz de les orines, doc. segle XII (Miret Templers 540). Los elements qui són de contràries condicions e qualitats conserven pau perpetual, Genebreda Cons. 102. Per aquexes qualitats li deyen sa Trebolina, Galmés Flor 11. El Mediterrani és notable per aquesta qualitat, Ruyra Flames 262.
|| 2. Conjunt de propietats que constitueixen la manera d'esser d'una persona o cosa; la mateixa manera d'esser; cast. calidad. Qualitat és açò que fa esser la cosa aytal qual ella és, axí com home fort o frèvol, o blanch o negre, o scrivà o mariner, Llull Am. 396. Ço que conexerets que faça a fer segons la qualitat del fet, Epist. Pere 97. Nostre primogènit... com fos naturalment de qualitat reposada, Pere IV, Cròn. 395. Tostemps ella posant-li sforç e animant-lo, ell sforçà sa qualitat, Tirant, c. 216. En la pintura de Joaquim Mir... hi ha el gris torrat dels conills, la qualitat de camussa dels colls de les tórtores, Pla Pagesos 41. En qualitat de (tal o tal cosa): com a tal o tal cosa, d'acord amb la condició que un posseeix. «Ara no parlo en qualitat de metge, sinó d'amic».
|| 3. Superioritat en el seu gènere; estat elevat (per naixença, posició social, etc.). Assò és cosa de molta qualitat, doc. a. 1613 (Hist. Sóller, ii, 118).«Aquesta roba té qualitat».
    Var.
(no usada avui literàriament): calitat. Si la calitat dels acusadors ho requerrà, Curial, i, 12. Sa calitat y el loch la fan ser bona, Ausiàs March lxxvi. Dialectal i més vulgar: qualidat (Aquesta és la qualidat més gran, Penya Mos. iii, 66).
    Fon.:
kwəlitát, kəlitát (or.); kwalitát, kalitát (occ., val.); kwəliðát, kəliðát (bal.).
    Etim.:
pres del llatí qualĭtāte, mat. sign. |||| 1, 2.