Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. rabassa
veure  2. rabassa
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. RABASSA f.
|| 1. Part inferior, generalment més gruixuda i que creix sota terra, de la soca d'un arbre o arbust (pir-or., or., occ., val., bal., alg.); cast. cepa. Carga de rabassa, Leuda Coll. 1249. Neguna persona no gos pendre rebasses ni politxons de vinyes, doc. a. 1428 (Mostassaf 266).
|| 2. Soca grossa i seca, destinada a esser cremada (Ribagorça, Pallars, Artesa de S.); cast. leño.
|| 3. Rabassa morta: contracte pel qual un propietari cedeix una porció de terra a un pagès perquè aquest la conri de vinya, repartint-se les despeses i els fruits amb el propietari, amb condició que el contracte dura per cinquanta anys o fins que les dues terceres parts dels primers ceps són morts (Segarra, Penedès, Camp de Tarr.).
|| 4. Barra de fusta horitzontal que forma la part inferior de les taules del teler de fusta (Camp de Tarr., Sta. Col. de Q.).
|| 5. La part inferior i més gruixuda de l'espiga de la biga de tafona (Mall.).
|| 6. La part superior i més gruixuda de la camella de jou (Mall.).
|| 7. Peça de pasta de farina amb sucre i matafaluga, de forma llarguera amb els extrems forcats, semblant a un peix, o bé en forma d'altres animalets, que els padrins donaven a llurs fillols el dia de Nadal (Empordà).
|| 8. Cremallot de llum d'oli (Artà). «Aquest llum fa rabassa».
|| 9. Rabassa de s'espatla: articulació del braç amb l'os de l'espatlla (Santanyí).
|| 10. fig. Home curt d'enteniment (Mall.).
    Loc.
—a) Fort com una rabassa, o Més fort que una rabassa: es diu d'una persona o cosa molt forta o dura.—b) Dormir com una rabassa: dormir molt profundament.—c) Sord com una rabassa: es diu d'una persona molt sorda.—d) Fer rabasses: fer extrems per aconseguir una cosa (Migjorn-Gran, ap. Griera Tres.).
    Refr.

—«Vella sigui la rabassa, mentres la vida em faça»: ho deien les noies que es casaven amb vells (Empordà).
Rabassa: a) topon. La Rabassa és el nom d'un llogaret del municipi de Freixenet (Segarra) i d'una alta muntanya d'Andorra.—b) Llin. existent a Argentona, Palafolls, Barc., Albi, La Sènia, Vinaròs, Val., Callosa d'En Sarrià, Elx, Mallorca, etc.
    Fon.:
rəβásə (pir-or., or., bal.); raβása (Pont de S., Andorra, Tortosa, Cast., Val., Al., Alg.); raβásɛ (Urgell, Ll.).
    Intens.:
a) Augm.: rabassassa, rabassarra, rabassot.—b) Dim.: rabasseta, rabassetxa, rabasseua, rabassiua, rabassona, rabassó, rabassell.—c) Pejor.: rabassota, rabassot.
    Etim.:
del llatí *rapacĕa, derivat de rapum, ‘nap’.

2. RABASSA f. (dial.)
Rabasta. Una rabassa, Item una albardeta ab sa singla e rabassa, doc. a. 1434 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.).
    Fon.:
rəβásə (Sta. Col. de Q.).