Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. rabeu
veure  2. rabeu
veure  ràbeu
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. RABEU adj.
Rabiós? En dexar-los patir [als mulats], a més que se'n moren, los que romanen són rabeus, Fontanet Conró 49.

2. RABEU m.
|| 1. ant. Rabequet. Túbal... trobà struments, axí com òrguens, viula, e rebeu e d'altres de corda, Eximenis II Reg., c. 16.
|| 2. «Melón reculo» (Escrig-Ll. Dicc.).
    Var. form.:
rabell (admesa per Fabra Dicc.) és adaptació del cast. rabel.
    Etim.:
de l'àrab rabab, mat. sign.

RÀBEU, RÀBEA adj. ant.
Ràpid, rabent. Pijor és aygua queda que ràbea, e pus perilosa, Jahuda Cató, 177. Regardà luny en la mar e viu una nau venir axí rabau [sic] con si tot lo vent del món agués, Graal 76. Flum pus gran e pus fondal que tots los altres, e si astech axí rabau e axí brugent, Graal 100.
    Etim.:
del llatí rapĭdu, mat. sign.