Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  radical
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

RADICAL adj. i subst. m. i f.: cast. radical.
|| 1. Relatiu o pertanyent a l'arrel; que procedeix directament de l'arrel. Fulles radicals: les que neixen de l'arrel o de molt prop de l'arrel. a) gram. Lletres radicals, o simplement Radical, m.: la part que queda d'un mot en llevar-li la seva desinència.—b) matem. Signe radical, o simplement Radical, m.: el signe √ que, col·locat davant una quantitat, indica que se n'ha d'extreure l'arrel quadrada, cúbica, etc. Quantitat o expressió radical: la que està afectada pel signe radical.—c) quím. Cos radical, o simplement Radical, m.: nom que es donava a un cos que, unit amb l'oxigen, dóna un òxid bàsic o un anhídrid.—d) m., quím. Grup d'àtoms que en un gran nombre de reaccions obra com si fos un àtom.
|| 2. fig. Que afecta l'arrel mateixa d'una cosa, el principi d'una cosa. Cura radical: cura que guareix una malaltia en el seu origen; que destrueix el mal completament. Es una superfluïtat que se euacua dels membres spermàtichs e radicals, Albert G., Ques. 52. Havent inquirit lo acte radical de la adquisició, doc. a. 1684 (Hist. Sóller, i, 775).Humit radical: (ant.) humor vital, al qual s'atribuïa el principi de conservació de la vida animal. Humit radical (lo qual és com la rel de la vida): Alimentarius animalis humor, Lacavalleria Gazoph. Lo sarrahí... ab la aygua que beu multiplica la humiditat per la qual dura humit radical, e cristià qui beu vi... multiplica la calor, Llull Felix, pt. viii, c. 7. Los enemichs del teu humit radical, Metge Somni iii. Per a conseruar-li l'umit radical, Proc. Olives 1640.
|| 3. fig. Que canvia una cosa totalment, de dalt a baix, des del seu fonament. Vénch a fer-vos un esplet de reformes radicals, Ignor. 29. El cambi de sa promesa... potser no era radical encara, però tendia a ser-ho, Pons Auca 90. Una llei radical de desamortització que tornaria a la vida les riqueses mortes, Caselles Mult.73. No havia tingut coratge per a prendre aquesta resolució radical, Soldevila Moment 110. Barcelona... accentua el seu liberalisme radical, Pla Rus. 35. Partit radical: partit que patrocina la política radical. Els radicals: els membres del partit radical. Ara vestit amb la brusa del radical, Caselles Mult.65.
    Fon.:
rəðikáɫ (Barc.); raðikáɫ (Val.); rəðiсáɫ (Palma).
    Intens.:
radicalet, -eta; radicalot, -ota; radicalíssim, -íssima.
    Etim.:
pres del llatí radīcāle, mat. sign. |||| 1, 2.