Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ratificar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

RATIFICAR v. tr.
Confirmar, fer més ferm (sobretot referint-se a una opinió, a una asserció, a una llei o contracte); cast. ratificador. Lo dit Comanador ha confirmades e ratificades aquelles Ordinacions, doc. a. 1370 (BABL, xii, 127). Als superbos Déu no'ls hou ni prospera, segons Jesuchrist ho ratifica en lo mateix capítol, Eximenis Scala. Fessen unguents | preservatius | e curatius, | ratificans | e conservans | la sanitat, Spill 14457. Si vostre pare no ratifica vostra venda, ella serà nulla, Lacavalleria Gazoph. Mr. Richard ha escrit ratificant sa seua opinió, Ignor. 11.
    Fon.:
rətifiká (Barc., Mall.); ratifikáɾ (Val.).
    Var. ort.
ant.: retefycar (doc. a. 1325, ap. Finke Acta Ar. 806).
    Etim.:
pres del llatí ratifĭcāre, mat. sign.