Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  replicar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

REPLICAR v.
|| 1. ant. tr. Retreure, repetir. Los malignes spirits... repliquen a la ànima los mals que li han consellats fer, Canals Carta, c. 70. Per ço com has replicades tes pregàries, ibid., pròl. Havent dites e replicades les dites coses e paraules, doc. a. 1451 (Hist. Sóller, i, 475).
|| 2. intr. Contestar al que ens ha estat contestat, impugnant-ho; contestar a allò que sembla no admetre contestació; contradir; cast. replicar. Ladonchs mon adversari volgué replicar, Metge Somni ii. Teniu-hi res que y repliqueu sobre açò?, Somni J. Joan 2405. Ressentida Miss Fanny..., volia replicar, confondre'l, Pons Com an. 127.
|| 3. intr. Embrutar-se una peça de roba estampada, amb el contacte de la mateixa part estampada, quan encara no és prou seca.
    Fon.:
rəpɫiká (or., bal.); repɫiká (occ.); repɫikáɾ (val.).
    Etim.:
pres del llatí replĭcāre, mat. sign. |||| 1, 2.