Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  representar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

REPRESENTAR v. tr.: cast. representar.
|| 1. ant. Presentar, posar en presència d'algú. L'escuder pres lo libre e donà e representà aquest libre al molt noble Rey, Llull Cavall. 7. Coranta dies teníeu | com fóreu representat | an el bon vell Simeon, recitat popular (ap. Alcover Cont. 107).
|| 2. Fer present a la ment, a la consideració d'algú; exposar amb paraules o amb altres signes. Lo remembrament adora e contempla vostra unitat representant al enteniment vostres acabades vertuts, Llull Cont. 316, 23. Yo representaré lo que ha passat, de manera que apareixerà veurer-ho, Lacavalleria Gazoph.
|| 3. Imitar la figura d'una cosa (pel dibuix, la pintura, etc.). Es representada en la creu la figura de Jesu Christ, Llull Blanq. 45. Aquelles vapors espessexen l'àer, e en aquella espessetat grossa és representada al matí la figura del sol, Llull Felix, pt. iii, c. 3. Representar al viu la cara de algú, Lacavalleria Gazoph. a) ant. usat com a intr., i modernament com a refl.: Prenga dos spills..., e la plaga representa en lo primer spill e d'aquell representa en l'altre, Tirant, c. 268 (actualment diríem «d'aquell se representa en l'altre»).
|| 4. Fer aparèixer (un ésser immaterial, abstracte) sota una forma visible; manifestar amb exemples (figures, profecies, etc.). Contemplaua lo philosoph la granea e la bonesa de Déu qui en aquell arbre se representauen per manera de creador e de creatura, Llull Felix, pt. v, c. 1. Car bé qui sou vostre gest representa, Somni J. Joan 1736.
|| 5. Servir com a símbol o signe d'una cosa o persona; esser-ne la imatge convencional. Ben podets saber que'l senyor rey d'Aragó és present ab mi en estes galees, que veus aquí lo seu estandart qui representa la sua persona, Muntaner Cròn., c. 19. Orfils per los quals los jutges són representats, Scachs 31. Quan se vé tant mudat, conegué lo que representa un bon vestit dins la societat, Penya Mos. iii, 175. Ningú s'avé a respectar-me per lo que só, sinó... per lo que represento, Vilanova Obres, iv, 153.
|| 6. Oferir l'aparença d'una cosa; tenir-ne l'aspecte; simular, semblar, fingir. Que los legots fan dama tan contenta, | que'l descentent content se representa, Scachs d'amor. La mitja lluna... a los ulls se representa com una fauç, Costa Agre terra 21. Aquest estany de aygua representa un verdader mar, Lacavalleria Gazoph. La escena representa la llar d'una casa de llaurador, Guinot Capolls 71.
|| 7. Substituir algú en l'exercici dels seus drets, en l'acompliment dels seus deures, fent quelcom en lloc seu, pel seu compte. Hereus... representen aquella persona ab lo defunct de qui són hereus, doc. segle XIII (Anuari IEC, i, 327). Per salvar a vós, qui representau tota natura humana, ha tantes penes sofertes, Villena Vita Chr., c. 239. Lo Magistrat representa la persona del Príncep, Lacavalleria Gazoph. A una casa de Liverpool per ell representada, Pons Com an. 6.
|| 8. Executar en públic (una obra dramàtica o d'acció), recitar-hi un paper. Havien gastat deu scuts en representar «Victoria Christi», doc. a. 1577 (Segura HSC 210). Poria esser que es representàs qualque comèdia d'autor mallorquí, Ignor. 1. a) fig. Fer una cosa amb ficció, amb engany. Si sabeu representar es vostro paper, Ruyra Parada 52.
    Fon.:
rəpɾəzəntá (or., bal.); repɾezentá (occ.); repɾezentáɾ (Cast., Al.); repɾesentáɾ (Val.).
    Etim.:
del llatí repraesentāre, mat. sign.