Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  rescabalar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

RESCABALAR v. tr.
|| 1. Compensar, reparar una pèrdua, un lliurament anticipat, un perjudici; cast. compensar, resarcir. a) Tenint com a complement directe el nom de la persona afectada per la compensació. «M'haureu de rescabalar de tot el que he bestret». ¿Vol dir s'Estat no havia de rescabalar en res ni per res es Bisbes?, Aurora 228.—b) Tenint com a complement directe el mot expressador de la pèrdua o dany a compensar. Cada any donava la cita mitja hora més aviat per rescabalar la tardansa, Vilanova Obres, ix, 61. Un pic a Vilaniu veuria la manera de rescabalar el prestigi perdut, Oller Vilaniu 282.
|| 2. refl. Alliberar-se de la pèrdua, del perjudici sofert, adquirint una contrapartida equivalent; cast. resarcirse, desquitarse. Que pus a ell no són restituides les adzembles que sobre lo seu segur li són stades levades..., que ell se rescabalarà sobre los segurs d'aquesta vila, doc. a. 1471 (arx. mun. d'Igualada). En poch temps se rescabalarà d'es deutes, Ignor. 12. L'ase pogué rescabalar-se bé de la set patida, Galmés Flor 18.
    Fon.:
rəskəβəlá (or., bal.); reskaβalá (occ.); reskaβaláɾ (val.).
    Var. form.:
recabalar (Lacavalleria Gazoph.; doc. a. 1787, ap. BSAL, xxv, 160).
    Etim.:
compost parasintètic sobre el mot cabal.