Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. rull
veure  2. rull
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. RULL m. i adj.
I. m.
|| 1. Tronc tallat o porció de tronc tallada d'un arbre en sentit diametral, que té forma cilíndrica i es destina a esser serrat per a fer-ne fusta de construcció (Ribagorça, Pallars, Andorra, Berguedà); cast. rollo.
|| 2. Rodet del trull o molí d'olives (Tortosa); cast. rulo.
|| 3. Pinyola, pasta d'oliva mòlta (Ribagorça, Pallars, Balaguer); cast. orujo.
|| 4. Rodell o cercle de coses doblegades sobre elles mateixes formant un feix cilíndric; cast. rollo. Tabaco en rull, de França, de Clayra, val lo quintar catorse lliures, Tar. preus 123. La corda... havia sigut tallada del rull penjant en la saleta, Víct. Cat., Ombr. 41.
|| 5. Pescar al rull: una de les maneres de pescar (Aguiló Dicc., sense altra clarícia ni indicació de procedència).
II. m. i adj. (amb les var. dial. reüll i revull).
|| 1. m. Floc de cabells o pèls caragolats; cast. rizo, bucle, sortija. Son plor eixuga amb sos sedosos rulls, Canigó vii. En rulls ne desbordava la negra cabellera, Costa Trad. 172. Tenia es cabeis cendrosos, ben pentinats i rissats amb molt revulls, Ruiz Nov. 104.
|| 2. adj. Arrissat, cresp; cast. crespo, rizado, ensortijado. Dos penes rulles ab un troç de la dita pena, doc. a. 1334 (Est. Univ. xix, 206). Cabells semblants a fils d'aur, crespats e rulls, Metge Somni iv. Sanct Pere ab testa, barba e cabellera rulla, doc. a. 1424 (arx. mun. de Barc.). Los molars que es dalexen | entre les ones raülls, Costa Poes. 84. Blanchs anyells, cabritets rulls, Llorente Versos 93. Perruca reüll y color d'argila, Oliver Obres, ii, 24. Alzines... de fullatge inextricable i rull, Riber Poes. 256. D'altres amb les rulles cabelleres esteses, Bartra Màrsias 37.
Rull: llin. existent a Olot, Campelles, Manlleu, Manresa, Barc., Gavà, Tarr., Reus, Valls, Bràfim, La Bisbal del Penedès, Tivissa, Vallfogona, Secuita, Salomó, Capçanes, Alcover, Falset, Espluga de F., Banyeres, Almacelles, Anglesola, Cast., Cabanes, Onda, Culla, Val., Gandia, Pollença, Alcúdia, etc. Hi ha la variant Revull o Rebull (Barc., Cornudella, etc.).
    Fon.:
rúʎ (or., occ., val.); rəúʎ (mall.); rəvúʎ (men.).
    Sinòn.:
I. || 1, roll;— || 2, rodet, roll, mola, curra, rugló, rutló, trompellot;— || 3, pinyola, pinyolada, flàvía, ossada, ossella, remòlta, sansa;— || 4, rotlle, rodell.
    Etim.:
del llatí rŏtŭlu, ‘cercle’.

2. RULL m.
Roll de líquid, doll (Pego); cast. chorro.
    Etim.:
V. roll, art. 2.