Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  seguida
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SEGUIDA f.
|| 1. Acció de seguir, d'anar darrera un altre o darrera una altra cosa; cast. seguimiento. Les tribulacions deuen esser ab plaer acceptades puis han la seguida tan gloriosa, Villena Vita Chr., c. 64. Homes de seguida: gent que anava en escamot per dedicar-se al bandidatge (documentat en els segles XV i XVI, segons Aguiló Dicc.). Dones de seguida: dones públiques i vagabundes. Que ninguna persona puga portar donas de seguida ni acullir aquelles baix las penas dalt ditas, doc. a. 1764 (arx. mun. d'Igualada). Esser de la seguida: esser companys en un viatge, excursió, partida de caça, etc.; fig., esser d'un mateix tarannà o d'una mateixa manera de pensar que altres (Garrotxa). En Pep i fins en Rafel solien ser de la seguida, Vayreda Puny. 56.
|| 2. Continuació no interrompuda; cast. seguida, ringlera. Nous fets vingueren a rompre la seguida de felicitat dels uns i de tristeses dels altres, Oller Vilaniu 245. Caminem fa hores per una gran seguida de prats, Massó Croq. 193. De seguida: ininterrompudament. Als primers del mes de Jané plogué 5 dias de seguida, Crònica Guerra Indep. del Penedès. Amb la mateixa seguida: tot seguit, sense interrupció (Mall.). Perdre la seguida d'una cosa: perdre'n l'habitud, l'entrenament (Tortosa). a) Formalitat, constància en el manteniment de l'opinió, de l'actitud, de la conducta. Home de seguida: home formal, seriós (Labèrnia-S. Dicc.).
|| 3. fig. Manera d'obrar o d'esdevenir-se una cosa (val.); cast. camino. Portar o Dur seguida (de tal o tal cosa): dur camí, tendir a tal o tal cosa. «Això que t'han dit, du seguida de ser veritat». «Este blat porta bona seguida»: aquest blat porta bon camí, sembla que donarà bona collita. No dur o No portar seguida: no portar camí d'arribar a cap bon resultat. «Això que fas, no du cap seguida». No tenir seguida: obrar desraonablement.
|| 4. De seguida: tot seguit, sense tardar; cast. en seguida. Es ficà al llit tot desseguida, Pons Auca 310. Sols un poquet, i hi seríem desseguida, Maragall Enllà 46.