Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  significar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SIGNIFICAR v. tr.: cast. significar.
|| 1. Esser una cosa senyal d'una altra. Com major e meylor obra signiffich e demostre mils la gran bonea de nostre sènyer Déus, Llull Gentil 168. Què signifiquen les cometes, Metge Somni iii. Per què los ulls qui són profundos e còncavos signifiquen aquell homo esser traydor e temerós?, Albert G., Ques. 76 vo. ¿Què rediantre significava aquella transformació?, Ruyra Parada 19.
|| 2. Indicar, tenir tal o tal sentit (una paraula, un signe gràfic, un frase, etc.). Pregà'l que li esposés les paraules que dehia què signifficauen, Llull Felix, pt. i, c. 12. Veig lo que signifiquen vostres paraules, Tirant, c. 14.
|| 3. Fer saber, donar a entendre una cosa (amb paraules, amb gests, etc.). Aquelles dejen trametre e significar al senyor Rey, doc. a. 1368 (BSAL, iii, 23). Tramès-nos un porter nostre ab letres, significant nos lo que era estat, Pere IV, Cròn. 309. «Una guajira», em digué, significant-me que no em mogués, Pons Com an. 58.
|| 4. refl. Manifestar-se, donar-se a conèixer com a tal o tal cosa. «Durant la guerra et vares significar massa».
    Fon.:
siŋnifiká (Barc.); siŋnifikáɾ (Val.); sinnifiсá (Palma).
    Etim.:
pres del llatí signifĭcāre, mat. sign. |||| 1, 2.