Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  simple
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SIMPLE adj. (antigament de dues terminacions: f. simpla): cast. simple, sencillo.
|| 1. Que no té parts; no compost. Entenem que'ls àngels remembren e entenen molt fortment e molt gloriosa la vostra simpla unitat e trinitat, Llull Cont. 272, 22. Totes coses simples e sens composició, axí com Déu, Àngel e semblants, són immortals, Metge Somni i. Déu... ab una simpla intelligència entén totes coses, Genebreda Cons. 242. Paraula o Mot simple: mot que no es compon d'altres mots de la llengua a què pertany. Cos simple: element químic, substància que es considera indivisible en altres substàncies de distinta naturalesa. a) ant., m. Planta o mineral que servien per si sols com a medicinals o que entraven en la composició dels medicaments. Simple, herba medicinal: Hoc Simplex, Medicum simplex, Lacavalleria Gazoph.
|| 2. Senar; no doble o múltiple. La despesa que l'adversari aurà sostenguda per la apellació, li sia reformada no en simple mas en quatre dobles, Usatges 100.
|| 3. Exempt de complexitat; que és tal o tal cosa i no més. La simple paraula: la mera afirmació, sense necessitat de jurament. Simple cavaller: cavaller que no té títol nobiliari especial. Simple sacerdot: clergue que no té cap títol especial de dignitat, fora de l'orde sagrat. Simple fe: fe cega, no mesclada amb cap elucubració mental. A simple vista: amb la vista humana tota sola, sense auxili d'instruments òptics artificials. Cascú és ne creegut per sa simple paraula, per ço cor són jurats, Cost. Tort. I, iii, 14. Pus ferma cosa és o deu esser paraula simpla en lo rey o en lo príncep que sagrament en lo mercader, Scachs 15. E dos altres simples cavallers d'offici del majordom sien ennoblehits, Ordin. Palat. 11. Lo dit rey... veé star un monge simple en lo capítol..., lo qual monge simple lo rey se féu venir denant e provey-lo d'esser abat, Eximplis, ii, 246. Pot esser absolt del simple sacerdot, de sos peccats, Eximenis Conf. 26. Creus ab simpla fe, Spill 10269. Al canviar poques paraules, indiferentes y de simple urbanitat, Rosselló Many. 169. Y no parlem des microbis que no se veuen a simple vista, Aurora 228.
|| 4. Mancat de solemnitat, d'ornament, d'ostentació o d'artifici. Sia ta cara humil e ta paraula simple, Jahuda Dits, c. 11. Quand los simples veen que los regidors lleixen axí perir les lleis, deuen los-ho dir, Eximenis Reg. 78. Scut e defensa de les gents simples, Tirant, c. 32. Vestit simple, vestit sens ornament, Lacavalleria Gazoph. Posà's en lo més simple lloch del camp, Comalada PP 12.
|| 5. Mansuet, que no té malvolença. La benuyransa és promesa a aquells qui són simples e suaus, Llull Doctr. Puer. 38. Simple somera caualcaua, Pereç St. Vicent 19. Estauen les simples colomes sobre una praderia, Corella Obres 295. E el simple anyell tinc per falsa guinarda, Jordi de St. Jordi ix. Hi'l gat ab gest simple prou voltes arrapa, Proc. Olives 297. E tantost la mar tornà suau e simple, Eximplis, ii, 292.
    Fon.:
símpɫə (or., bal.); símpɫe (occ., val.).
    Var. form.:
ximple.
    Sinòn.:
senzill.
    Etim.:
del llatí simplex, mat. sign.