Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  sots
veure  sots-
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SOTS prep. ant.
Sota, davall; cast. bajo. a) En sentit material o local. Sots un bell arbre, pres de una fontana, estauen un philosoph e un pastor, Llull Felix, pt. i, c. 7. Tenia la spasa de sots lo braç per no perdre-la, Tirant, c. 65.—b) En sentit immaterial, aplicat a autoritat, obligació, pena, invocació, condició, etc. Sotz la pena d'aval escrita, doc. a. 1284 (RLR, iv, 363). No iaquesca la sua caxa oberta..., sots la pena desusdita, Consolat, c. 59. No fos negú gosàs parlar, tossir, senyalar, sots pena de mort, Tirant, c. 73. La dita convinença vos serà tenguda, complida e observada sots obligatió dels béns de la dita Ciutat, doc. a. 1315 (Capmany Mem. ii, 73). Entrem en camp clos... sots tals pactes e conuinenses, Tirant, c. 13. Los aduocats iuren sots aquesta forma, Consolat, c. 43. Dada en Balaguer sots nostre segell secret, doc. a. 1391 (Bofarull Mar. 82). Stojau-me ab molta cura, sots tancadura, lo que us coman, Spill 3163. Hèrcules nasqué sots la senyoria de Egedeon, Tomich Hist. 17. Sextus... entrà hir en casa mia axí com a enemich sots nom de hoste, Scachs 21.
    Etim.:
del llatí sŭbtus, mat. sign.

SOTS-,
forma prefixada de la preposició sots, que entra en la formació de molts de composts que indiquen situació o grau immediat inferior al de la persona o cosa expressada pel nom simple, v. gr. sots-arxiver, sots-director, etc.