Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  suma
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SUMA (i ant. summa i soma). f.: cast. suma.
|| 1. Agregat o conjunt de dos o més nombres, quantitats, objectes. No y són plus de la summa dessús dita, doc. a. 1270 (Capmany Mem. ii, 35). Entre altres lenys e barches que sien a summa de cinquanta, doc. a. 1274 (Capmany Mem. iv, 8). No as feta bé la suma e as errat en lo nombre, Llull Cont. 355, 4. Adoncs féu la soma del nombre falsament, ibid. 355, 9. Entre tota no passa la soma o la quantitat de M. velers, doc. a. 1307 (RLR, viii, 48).En suma: en conjunt, en total. Que li fos feyt albarà de la última paga, que són en suma CL sous, doc. a. 1381 (Revest Ens. 50).
|| 2. Quantitat (d'objectes materials o immaterials). Hac mester brous e sucs e restaurandis en gran suma per restauració de la persona, Decam. ii, 176. En la ayguera, una suma de obra de terra y altra suma de vidre, doc. a. 1565 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). La major suma de perfectibilitat orgànica, Galmés Flor 34. La summa de tos mèrits ha trespassat los límits, Alegre Transf. 57. a) Espessor de l'estesa damunt l'era (Mall.). «Hi ha molta de suma» o «poca suma» (Son Servera, St. Joan de S., ap. Rokseth Cult. cér. 140).
|| 3. La part més substancial o important d'una cosa. Aquesta era la summa de les paraules: que ell que retria la vila, Jaume I, Cròn. 78. Basta que la suma dels viatges vos diga, Muntaner Cròn., c. 82. Exposà la suma de sos fets, Alegre Transf. 145. En suma o En sumes o Per sumes: en resum, en substància. Mas en summa vos ho contaré, Muntaner Cròn., c. 7. Massa hauria que fer, per què me'n passaré per sumes, Muntaner Cròn., c. 128. Per tal, en suma vos demanaré de totes, Metge Somni ii. La llur costuma narrant en suma, Spill 404. Diré-u en sumes, Spill 9094. a) Compendi; obra de conjunt sobre una matèria. Compòs dues sumes, Cauliach Coll., pròl. Serà aquesta història la summa, o, com diuen los Grechs, epítome, Tomich Hist. 293.
    Var. ort.
ant. (incorrecta): sumpma (De sos tresors li donaren en bona sumpma, Sermó Bisbetó 26).
    Etim.:
pres del llatí summa, mat. sign.