Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  tanca
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

TANCA f.
|| 1. Instrument o dispositiu que serveix per a tancar una cosa (porta, caixa, bossa, collar, etc.); cast. cierre. La dita sglésia... sta tancada ab dues claus e dues tancas e segells, doc. a. 1464 (Cat. Pal. 7). Altra caixa gran sens tanca, buyda doc. a. 1662 (Est. Univ. x, 138). Tanca o barra de porta: Repagulum, Torra Dicc. Maria llevà el braçalet de la capsa..., subjectà el fermall... El so de la tanca repercutí molta d'estona, Llor Hist. 147.
|| 2. Porta amb barreres (Berguedà); cast. reja.
|| 3. Paret, bardissa o altre obstacle que circumda un espai de terreny i impedeix d'entrar-hi a peu pla; cast. cerca. Sapiats com les tanques de la Darassana de Barchinona són de tàpies e are... se hauran enderrocar, doc. a. 1391 (Bofarull Mar. 82). Que lo dit Martí dege fer una tanca alt sobre la paret migera, doc. a. 1397 (Mostassaf 148). En fer los palench e tanques en lo mercat... on lo senyor Rey juga a les canyes, doc. a. 1429 (Arx. Gral. R. Val.). Temps enrera, no hi havia | fites, partions ni tanques, Alcover Poem. Bíbl. 13.
|| 3. Terreny conradís voltat de paret (Bal.); cast. cercado. Tanca, clos o pleta de bestiar: Sepes, septum, sepimentum, Torra Dicc. La gent que era dins la tanca, Costa Agre terra 68. a) fig. Fassam-nos fforts dins la devota tanca de contemplació divina, Martínez 42. Puys dins la verge tanca volia entrar per fer-ne novell home, Corella Obres 393.
|| 4. Bassal petit d'aigua prop de mar, on es tira el peix, després de pescat, perquè s'hi mantingui viu (St. Carles de la Ràpita).
|| 5. Mena de gàbia de fusta molt gran on es tira el peix pescat perquè es mantingui viu (Barc., Mataró).
|| 6. m. Portamonedes (en llenguatge d'argot). Li he escarbat un tanca ful, Vallmitjana Crimin. 67.
    Refr.

—«Val més tanca de pagès que estable de senyor»: indica la preferència per les coses productives damunt les de simple adorn o entreteniment.
    Fon.:
táŋkə (or., bal.); táŋkɛ (Ll., Gandesa); táŋka (Andorra, Calasseit, Tortosa, País Valencià); táɲсə (Palma, Manacor).
    Intens.:
—a) Augm.: tancassa.—b) Dim.: tanqueta, tanquetxa, tanqueua.—c) Pejor.: tancota, tancot.
    Etim.:
derivat postverbal de tancar.