Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  text
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

TEXT (ant. escrit test). m.
Contingut d'un escrit; les pròpies paraules d'un llibre, d'un autor, d'un document, etc., especialment en quant es contraposen a les notes, gloses, comentaris, etc., que hom hi fa, o a les figures i altres parts accidentals de l'escrit; cast. texto. Quals gloses se covenen mills ab lo test, Llull Cont. 188, 22. Los sarrahins se concorden ab nós en partida ab lo text, Llull Gentil 91. E lo test declararan | de la gran geometria, Turmeda Diuis. May no legim en test ni en gloses ni postilles, que la Verge Maria tingués serventa deguna, Sermons SVF, i, 79. Hoch serà'l test, mas dubte'm de la glosa, Ausiàs March cxxxii bis Segons vostre test vós feu la lectura, Proc. Olives 28. a) Llibre que conté una obra autèntica sobre un assumpte determinat. Tenguem appareylat un test euangeli en què juràs, Jaume I, Cròn. 469. Llibre de text: l'obra segons la qual s'explica o estudia una assignatura. El text sagrat: la Sagrada Escriptura o un fragment d'ella.
    Fon.:
tést (or., occ., val., bal.).
    Var. form.
(menys correctes): texte (Obrador Arq. lit. 26); texto (castellanisme).
    Etim.:
pres del llatí textus, mat. sign. (originàriament ‘teixit’).