Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. toll
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. TOLL m.
|| 1. Lloc profund d'un riu, sèquia o font, on l'aigua és neta i té poc moviment (Ripollès, Pla de Bages, Andorra, Pallars, Ribagorça, Urgell, Segarra, Pena-roja, Maestrat, Horta de València, Pego); cast. tojo, cadozo. Toll de aygua: Aquarum congeries, Lacavalleria Gazoph. No gos... pescar en algun toll d'aygua, doc. a. 1341 (BABL, xi, 412). Que tota persona que amalladarà bestiar del toll del pex entrò al pont, que pach... cinch sols de dia, doc. a. 1385 (BABL, xii, 50). Lo rich ensiam... posat en fresch al toll de la font, Bosch Rec. 97.
|| 2. Clot natural o artificial, fet a terra, dins el qual hi ha aigua de pluja o d'altra procedència (Conca de Tremp, Benavarre, Solsona, Vall d'Àger, Balaguer, Urgell, Ll., Sta. Col. de Q., Camp de Tarr., Priorat, Mequinensa, Ascó, Tortosa, Vinaròs, Peníscola, Val., Pego, Benilloba, Vall de Gallinera, Calp); cast. charco, lagunajo. L'advocat camina d'una llamborda a l'altra per evitar els tolls d'aigua de la pluja, Llor Laura 137. a) Clot ple d'aigua més aviat gran, més que els bassiots ordinaris (Barc., Vimbodí, Oropesa, Cast.); cast. charca, laguna.
|| 3. Safareig o clot artificial destinat a rentar-hi la roba o altres coses (Solsona, Cardona, Vall de Barravés, Tamarit de la L., Tremp, Benassal); cast. lavadero. a) Petit safareig on posen aigua salada perquè s'evapori i perdi la sal (Gerri de la Sal).
|| 4. Massa d'aigua o d'un altre líquid, molt prima, escampada per terra; cast. charco. El toll del petroli... ja formava regalera, Pons Auca 262. Damunt del toll de sang innocent, Moreira Folkl. 246. Perdius ofegades en un toll d'oli, Bol. Dim. 139.
|| 5. hiperb., La mar. Passar el toll: travessar la mar; cast. pasar el charco.
    Loc.

En tot t'afiques, hasta en los tolls: es diu a una persona que es fica en coses d'altri o allà on no la demanen (Vinaròs, Cast.).
Toll (dial. Toi), topon.: a) El Toll: una part del raval de Castelló de la Plana.—b) Llogaret del terme de la Serra d'En Galseran (Alt Maestrat).—c) Partida de terra del terme de Vilaverd (Camp de Tarr.).—d) Clot del Toll: clotada situada en el terme d'Oix (Garrotxa).—e) Bòfia del Toll dels Cots: indret de les Salines de Cardona.—f) Riera de Toll: afluent del Fluvià.—g) Carrer del Toll: carrer en el poble de Prat de Llobregat.—h) Cap d'es Toi: cap situat a Porto-Cristo (Mall.).
Toll: llin. existent a Gir., Lloret de M., Balenyà, Caldes de Mo., Collsuspina, Lliçà de Munt, Moià, Manlleu, Badalona, etc. Hi ha la variant Toi (escrita també Toy) a La Cellera, Xàbia, etc.
    Fon.:
tóʎ (or., occ., val.). En el dialecte baleàric no existeix toll com a mot viu.
    Etim.:
incerta, però és molt probable que vingui d'un mot cèltic *tullos, ‘clot, forat’, com proposa raonadament Corominas DECast, iv, 489.
    Sinòn.:
— || 1, gorg;— || 2, bassa, bassiot;— || 3, safareig, rentador;— || 4, bassa, bassal.