Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  tractament
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

TRACTAMENT m.: cast. tratamiento.
|| 1. ant. Acció de tractar, de parlar sobre un assumpte. Està dispost en lo tractament que havem fet dels arbres, Llull Arbre Sc. i, 179.
|| 2. ant. Tracte, conversa entre algunes persones per posar-se d'acord per a la consecució d'un fi. Si'ls dits tractaments se fan, pusquen atorgar tro a deu anys que sia pau e treua, doc. a. 1319 (Capmany Mem. iv, 68). Exiren a parlament e tractament ab lo dit capità, Pere IV, Cròn. 308. Que en la dita congregació e tractaments haja esser et sia present un dels notaris, doc. a. 1455 (Col. Bof. viii, 469).
|| 3. Manera de tractar, d'obrar envers d'algú o d'alguna cosa. La saviesa, indústria e bons tractaments de la dita senyora, Metge Somni iv. Tenint yo memòria dels vostres ligams e vils tractaments, Passi cobles 18. Especialment: a) Conjunt de mitjans que s'usen per a curar una malaltia o indisposició. Malalties que les volen curar ab tractaments equivocats, Ignor. 3.—b) Manera de tractar una substància per mitjà de tal o tal agent.—c) Títol que es dóna a algú segons la seva jerarquia, dignitat o professió. Dir Vosselència an es senyor si té aquest tractament, Roq. 38. Axò són tractaments que casi afronten an es qui los rep, Ignor. 26.
    Fon.:
tɾəktəmén (Barc.); tɾaktamént (Val.); tɾəttəmént (Palma).