Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  trametre
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

TRAMETRE v. tr.
Enviar ( || || 1, 2, 3); cast. enviar, transmitir. Preg-uos que ig trametaz que m'o faza acabar, doc. a. 1230-57 (Pujol Docs. 22). Per açò a demostrar Déus son gran poder, ha trameses en diuerses temps prophetes, Llull Gentil 238. Aprés les letres que us tramís sobre aquests fets, doc. a. 1309 (Finke Acta Ar. 542). Pres la nau... e tramès-la a Macina, Muntaner Cròn., c. 194. Aquestes cireres vos tramet lo senyor infant, Pere IV, Cròn. 146. E qui li ha tremès l'anell, Metge Somni iii. Cells qui fugen trameten aytanbé lurs tretes com cells qui encalcen Genebreda Cons. 225. Senyor meu, parle d'uimés a mi, preica a mi e tramet-me la tua gràcia, Oliver Exc. 83. Ans de lur partida trameteren un trompeta a la ciutat, Tirant, c. 14. Los Grechs trameseren al rey Priam lurs missatgers, Hist. Troy. 212. David... pres una pedra e posà-la en la basege, e tramès-la al gigant e donà-li tal colp, Serra Gèn. 107. Per ella es trametien, com per un pont amplíssim..., ses cries i llavors, Atlàntida i. Els jovençans... a David trameteren la resposta, Alcover Poem. Bíbl. 53. Trametre per algú o per alguna cosa: enviar a cercar aquella persona o cosa. Que vós encontinent trametats per la senyora, Pere IV, Cròn. 128. Sabent que Tirant era en la cambra del Duch, tramès per ell e dix a la Princesa:—Trameteu per los ministres per ço que los cauallers se alegren, Tirant, c. 213. Trametre a fer tal o tal cosa: enviar algú perquè faci tal o tal cosa. Plac a vós, Sènyer, que trameséssets lo Fill pendre carn humana, Llull Cont. 330, 7. Ell tramès-lo a pregar que li perdonàs, Muntaner Cròn., c. 232. Los comtes... tremeteren-nos-ho a dir, Peré IV, Cròn. 363.
    Fon.:
tɾəmέtɾə (or.); tɾamétɾe (occ., val.); tɾəmə́tɾə (mall.).
    Conjug.:
segons el model prometre.
    Var. form. i sinòn.:
transmetre.
    Etim.:
del llatí transmĭttĕre, mat. sign., que en català ha donat normalment la forma transmetre com a semicultisme; la forma trametre representa una reducció del prefix trans- a tra-, que és freqüent davant una m.