Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. trucar
veure  2. trucar
veure  3. trucar
veure  4. trucar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. TRUCAR v.
|| 1. tr. Donar cops (or., occ.); cast. golpear. «Lo ferrer sempre truca el ferro». Trucar faves o altre llegum: batollar-les, tupar-les amb un bastó per separar els grans de les tavelles (Ribagorça). Especialment: a) Pegar, tupar algú (Ross., Vallespir, Berguedà, Solsona, Pallars, Balaguer, Urgell); cast. pegar, zurrar. Y per fer com algun marit, la trucava, Caseponce Man. 159.—b) Pegar als animals perquè vagin de pressa (Pla d'Urgell); cast. arrear. «Truca el cavall, que és tard!»
|| 2. intr. Donar un cop o cops, topar amb una altra cosa dura (Conflent, Empordà, La Selva, Pallars, Urgell); cast. topar, topetar. «La barca ha trucat a les roques» (Costa de Llevant).
|| 3. intr. Donar cops a una porta, a una finestra, paret, etc., per demanar que obrin, per fer senyals, etc. (or., occ., val.); cast. tocar, llamar. Un pobre que demanaua almoyna va trucar a la porta del castell, Boades Feyts 195. A ma porta truqueu molt dolsament, Llorente Versos 45. a) Telefonar (Barc.); cast. telefonear, llamar.b) fig. Demanar un favor. «Hauré de trucar a l'oncle, a veure si em deixa diners» (Empordà).
|| 4. tr. Atapeir la roba en teixir-la; estrènyer amb la pua les passades, afegir passades en el tramat; cast. tupir.
|| 5. intr. Fer el primer envit en el joc de truc; cast. trucar.
|| 6. intr. Fer truc, cloure barrina, cloure un tracte (Mall.); cast. cerrar trato.
    Fon.:
tɾuká (pir-or., or., occ., bal.); tɾukáɾ (val.).
    Etim.:
onomatopeia (V. truc, art. 1).

2. TRUCAR v. tr.
Fer semblar una cosa allò que realment no és; especialment, Revestir una cosa d'una aparença d'antic; cast. trucar.
    Etim.:
derivat de truc, art. 2.

3. TRUCAR v. tr.
Baratar, fer canvi d'una cosa amb una altra (occ.); cast. trocar.
    Etim.:
castellanisme.

4. TRUCAR v. intr.
Vomitar (segons Labèrnia-S. Dicc.; terme usat a Mallorca segons Aguiló Dicc., però no ho hem sentit dir mai).